Erasmus Charter

Om Erasmus

Erasmus er EUs program for internasjonalt utdanningssamarbeid og dermed verdens største mobilitetsprogram for høyere utdanning. Norge deltar i Erasmus gjennom EØS-avtalen. Fra studieåret 2014/15 erstattes dagens program av Erasmus +

Ansgar Teologiske Høgskole er partner i Erasmus-programmet for samarbeid mellom universiteter og institusjoner med høyere utdanning i Europa. Se den originale avtalen

ECHE-Template-EN