MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign

MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL522
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Dosent Lars Råmunddal 
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha kunnskap om ulike typer av liturgi i kirkens historie, herunder tenkning, praksis og reformarbeid i de nordiske folkekirker
 • Ha inngående kunnskap om ulike teologiske perspektiver på sentrale elementer som bønn, tilbedelse og lovsang, preken, dialog og bruken av de Åndens gaver
 • Ha kunnskap om hvordan disse kan formes til en helhet i en kirke og i en husmenighet
Ferdighetsmål
 • Ha utviklet evnen til å samarbeide og lytte til andre i kreative prosesser
 • Ha demonstrert en tydelig praktisk teologisk refleksjon over utforming av gudstjenester og møter
 • Kunne planlegge og gjennomføre en gudstjeneste eller møte i menighet og/eller husgruppe på en tydelig og trygg måte
Generell kompetanse
 • Ha utviklet en tydelig etisk refleksjon over møte med ulike mennesker i en gudstjenestesammenheng
 • Ha evne til å reflektere konstruktivt over egen praksis
 • Kunne anvende liturgisk kunnskap om møter og gudstjenester til å lede et fornyelsesarbeid

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet tar sikte på å gi en bred innføring i den kristne gudstjenestens historie og ulike tradisjoner, gudstjenestens innhold og teologi – samt gudstjenestens utforming og funksjon. Spesielt vil det bli vektlagt å drøfte forholdet mellom faste liturgiske elementer i gudstjenesten og de mer spontane – bl.a. knyttet til bruk av Åndens gaver. I emnet vil det også bli vektlagt å drøfte vilkårene for god og funksjonell planlegging, utforming og gjennomføring av ulike gudstjenesteformer i ulike konfesjonelle og kirkelige kontekster.
 
Undervisning
 • En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler
 • Når studenten møter til undervisningsuke skal han/hun ha deltatt i 3 gudstjenester i ulike sammenhenger og skrevet et observasjonsnotat over gudstjenestens form og ledelse (ca. 1 side pr gudstjeneste). Observasjonsnotatene må være levert for å få anledning til å avlegge eksamen

Vurderingsformer

Eksamen
Hjemmeeksamen – Oppgave gis av faglærer via it’s learning, studentene får 10 dager på å besvare oppgaven. Kan bestå av en stor eller to - tre mindre oppgaver.
Eksamen kan enten bestå av en essayoppgave på 5000 ord eller tre mindre essayoppgaver a 1500 ord.
Innlevering skal ha kildehenvisninger og litteraturliste
Obligatoriske observasjonsnotater må være godkjent for at kandidaten kan få avlegge eksamen
Gradert karakter A-F
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca 900 sider)
 • Banks, R. (1990): Going to Church in the First Century (2. utg.) Seedsowers Christian Books Publishing, 46 sider.
 • Berger, T., & Spinks, B. D. (2009): The Spirit in Worship: Worship in the Spirit. Pueblo Books.  3-58, s.115-178, 207-259, 285- 292, 167 sider.
 • Cherry, C. M. (2010): Worship Architect, The: A Blueprint for Designing Culturally Relevant and Biblically Faithful Services. Baker Academic. 272 sider.
 • Jones, C., SJ, E. Y., Wainwright, G., &Bradshaw, P. (1992): The Study of Liturgy (Revised.) Oxford University Press, USA. (s. 1-68, pluss selvvalgt fordypning ca. 120 sider*),187 sider.
 • J.D. Johns and C.B. Johns (1992), ‘Yielding to the Spirit: A Pentecostal Approach to Group BibleStudy’, Journal of Pentecostal Theology 1 (1992): 109-134, 25 sider.
 • Kimball, D., Crowder, D., & Morgenthaler, S. (2004). Emerging Worship: Creating Worship Gatherings for New Generations. Zondervan/YouthSpecialties.  115- 231, 116 sider.
 • Wilson, L., & Moore, J. (2009). Taking Flight With Creativity: Worship Design Teams That Work. Abingdon Press 3-108,105 sider.
Supplerende litteratur
 • F. M. Segler og R. Bradley (2006) Christian Worship. Its Teology and Practice, Nashville, Tennesse: B&H Publishing Group, ca 820 sider.

Oppdatert 16. september 2015