MAL523 Menighetsplantning med praktisk orientering

MAL523 Menighetsplantning med praktisk orientering

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL523
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Professor Jan Inge Jensen
Undervisningsspråk Norsk / Svensk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL523 Menighetsplantning med praktisk orientering utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Inngående kjennskap til den grunnleggende missiologiske sendelsesdimensjon i nytestamentlig ekklesiologi.
 • Kritisk analyse av den betydning menighetsplantning har i NT, kirkehistorien og i vår tid både nasjonalt og globalt.
 • Kjenne identifisere og analysere de åndelige og menneskelige utfordringer som knytter til menighetsplantning, spesielt den langsiktige dedikasjon til prosjektet som menighetsplantning forutsetter
 • Ha inngående kjennskap til ett konkret menighetsplantingsprosjekt i lengdeperspektiv, forstått som minst fem år fra visjonen ble født.
Ferdighetsmål
 • Kunne analysere og kritisk reflektere over av personlig og praktisk erfaring fra involvering i et menighetsplantingsprosjekt
 • Kunne analysere og evaluere de kontekstuelle utfordringer som ulike kulturelle grupper gir for menighetsplantning i dagens samfunn
 • Kunne anvende og evaluere sentrale teorier og metoder for entreprenørskap og valg av menighetsplantingsstrategi
 • Evne til å analysere og håndtere de ulike faser i nyetableringsprosesser og mestre de utfordringer og endringsbehov som disse fasene medfører
Generell kompetanse
 • Kunne anvende teologi, teori og metode i praktisk arbeid med menighetsplantning.
 • Kunne sørge for tilstrekkelig kommunikasjonsmessig, administrativ og økonomisk kompetanse i lederskapet til å gi allmenn tillitt og troverdighet i oppstarts og innovasjonsprosesser
 • Utvikle personlig modenhet og en bærekraftig spiritualitet for oppgaven
 • Være i stand til å lede en utviklingsprosess med tilhørende strategi og gjennomføringskraft fra visjon til virkelighet

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet skal gi studenten forståelse for betydningen av menighetsetablering (-planting) i NT og i vår tid. Studentene skal gjennom emnet utvikle tilstrekkelig forståelse for og kompetanse til å lede etableringen av en ny menighet.
 
Undervisning
 • En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler
 • En eller to ettermiddags eller kveldssamlinger

Før studentene møter til eksamen skal du ha gjennomført minst et besøk i en menighetsplanting eller nystartet forsamling. Studentene vil også bli bedt om å møte til kurset med et refleksjonsnotat som relaterer emnets tematikk til studentens besøk. Notatet skal utarbeides på grunnlag av en oppgitt mal med aktuelle spørsmål, men det forutsettes ikke at studenten skal ha lest pensum før notatet utarbeides.

Studenten kan etter gjennomgått kursuke og på basis av pensum skrive sin emneoppgave (se neste punkt) over utvalgt problematikk som har framkommet i notatet.

Vurderingsformer

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • Obligatorisk refleksjonsnotat må være godkjent og bestått

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca. 800 sider)
 • Arthur C. Brooks (2009) Social Entrepreneurship: Modern Approach to Social Value Creation.  Prentiss Hall Professional (188 sider)
 • J. D. Payne (2009) Discovering Church Planting: An Introduction to the Whats, Whys, and Hows of Global Church Planting Paternoster utvalgte sider (ca. 250 sider)
 • Ed Stetzer (2006) Panting missional churches Nashville Broadman and Holmann (384 sider)
 • Susan Brown (2010) Reaching new people through church planting Anglican Theological Review, 92 no 1 Wint 2010, 111-116 (5 sider)
 • Hansung Kim (2010) Korean Church Planters' Perception on the Church Planting Education: A Study in Qualitative Approach. Asia Journal of Theology, Apr2010, Vol. 24 Issue 1, p79-94 (16 sider)
 • Hibbert, Richard Yates The Place of Church Planting in Mission: Towards a Theological Framework.  Evangelical Review of Theology, Oct2009, Vol. 33 Issue 4, 316-331 (16 sider)
 
Oppdatert 14. september 2015