MAL 551/MAL552 Mastergradavhandling

MAL 551/MAL552 Mastergradavhandling

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   30/60
Kode MAL551 /MAL552
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Ikke avklart
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL551/MAL552 Mastergradsavhandling kan velges i enten 30 eller 60 studiepoeng. Et av emnene er et obligatorisk emne i studieprogrammet master i ledelse og menighetsutvikling.
Kandidater som velger 30 poengs oppgave må også ha 30 studiepoeng med valgfrie emner.
 
Relevante dokumenter for mastergradsavhandlingen:
 
 
Oppdatert 23. februar 2017