MAL 551/MAL552 Mastergradavhandling

MAL551/MAL552 Mastergradavhandling

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   30/60
Kode MAL551 /MAL552
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Dosent Lars Råmunddal og førsteamanuensis Reidar Salvesen
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

MAL550 / 551 Mastergradsavhandling kan velges i enten 30 eller 60 studiepoeng. Et av emnene er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 
Kandidater som velger 30 poengs oppgave må også ha 30 studiepoeng med valgfrie emner.
 
 
 
Oppdatert 30. april 2018