Akademisk kalender

Akademisk kalender

 
 

Viktige datoer

Kalender skoleåret 2017 - 2018

04.01 Første skoledag 2018
29-31.1 Utsatte eksamener
01.02 Siste frist for å godkjenne vårens utdanningsplan
26.03-02.04 Påskeferie
Uke 7 - 12 Praksisperiode for BAPRA
Uke 9 - 12
Studietur for Interkulturell forståelse
13.4
Frist for å søke om tilrettelegging på maieksamen
Uke 20
Siste undervisningsuke
22.05-01.06 Eksamensavvikling
09.06 Avslutningsfest (felles med ABS)
20.06 StudentWeb åpner for høstsemesteret
 

Kalender skoleåret 2018 - 2019

Høsten 2018
 
15.06
Timeplaner for høsten 2018 publiseres
12.08
Oppstart ATH 
13.08
Offisielle skolestart  
28-30.08
Konte og utsatt eksamen
15.09
Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen i høstsemesteret (inkl. ny og utsatt eksamen) og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret
26.10
Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 
01.11
Lokal søknadsweb åpnes, studier med oppstart vår 2019 kan søkes
01.12
Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2019.
Enkeltemner som har oppstart vår 2019, kan søkes i søknadsweb.
01.12
StudentWeb åpner for vårsemesteret 
07.12
Siste undervisningsdag før jul 
07.12
Timeplaner for vårsemesteret 2019 publiseres.
10-20.12
Eksamensavvikling 
 
 
Våren 2019
 
07.01
Første skoledag 2019
28-30.01
Utsatt eksamen
01.02
Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen (inkl. ny og utsatt eksamen) og bekreftelse av utdanningsplan for vårsemesteret
01.02
Nasjonal (Samordna opptak) og lokal søknadsweb åpnes for søking på studier med oppstart høst 2019
29.03
Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen
15.04
Søknadsfrist for de fleste studier (lokalt og Samordna opptak)
15-22.04
Påskeferie
Uke 9-14
Praksisperiode for BAPRA
 
Studietur for Interkulturell forståelse
10.05
Siste undervisningsdag
13-24.05
Eksamensavvikling
08.06
Avslutningsfest (felles med ABS)
15.06
Timeplaner for høstsemesteret 2019 publiseres.
20.06
StudentWeb åpner for høstsemesteret
* ABS: Ansgar Bibelskole / ATH: Ansgar Teologiske Høgskole
 

Emneoversikt skoleåret 2017 - 2018

 

Musikk

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Bachelor musikkteknologi 1. år
Bachelor musikk og helse 1. år
Bachelor musikkteknologi 2. år
Bachelor i Musikk og Helse 2. år
Bachelor musikkteknologi 3. år
MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar?)
Bachelor i Musikk og Helse 3. år
 

Psykologi

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 1.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 2.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3.år

Teologi/Kristendom/RLE

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Årstudiet
Bachelor i praktisk teologi 2. år
Bachelor i teologi 2. år
 
Bachelor i praktisk teologi 3. år
 
Valgemne
Bachelor i teologi 3. år
(med språk)

Interkulturelle studier

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Årstudiet
 
 

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

(De oppgitte datoene kan bli endret. Innleveringsfristene for skoleåret 2018-2019 oppdateres senere)
 
Emnekurs
Tid
Sted
Kull
Frister eksamen

2018

 
 
 
 
Uke 3
15.-19. jan. 2018
ÖTH, Örebro
2016-2017
Hjemmeeksamen
Utlevering 13. febr. 2018
Innlevering 22. febr. 2018
(Valgfritt emne)
 
Uke 9
26. febr.-2. mars 2018
ATH, Kristiansand
Alle
Innlevering av bokrapporter 22. febr. 2018
Innlevering emneoppgave 5. april 2018
Uke 17
23.-27. april 2018
ATH, Kristiansand
2016-2017
Hjemmeeksamen
Utlevering 18. mai 2018
Innlevering 25. mai 2018
Uke 39
24.-28. sept. 2018
ATH, Kristiansand
 
2017
Innlevering refleksjonsnotat
Innlevering emneoppgave
 
Uke 43
22.-26. okt. 2018
HLT, Oslo
2018
Innlevering bokrapporter
Innlevering emneoppgave
(Valgfritt emne)
 
Uke 49
3.-7. des. 2018
ATH, Kristiansand
Alle
Innlevering bokrapporter
Hjemmeeksamen:
Utlevering
Innlevering

2019        

 
 
 
 
 
Uke 5
28. jan.-1. febr. 2019
HLT, Oslo
2017-2018
Innlevering refleksjonsnotat
Innlevering emneoppgave
(Valgfritt emne)
Uke 13
25.-29. mars 2019
ATH, Kristiansand?
 
Alle
Innlevering av essay
Muntlig eksamen
 
Uke 19
6.-10 mai 2019
ÖTH, Örebro
2017-2018
Innlevering refleksjonsnotat
Innlevering emneoppgave
 
Uke 39
23.27. sept. 2019
ATH, Kristiansand
2018
Innlevering refleksjonsnotat
Innlevering emneoppgave
 
 

Følgende valgfrie 10-studieponengs emner vil bli tilbudt og avholdt på etterspørsel (min. 12 studenter):

Oppdatert 31. januar 2018, Thorkild Bruhn