Akademisk kalender

Akademisk kalender

 

Viktige datoer

 

Kalender skoleåret 2018 - 2019

Våren 2019
 
07.01
Første skoledag 2019
28-30.01
Utsatt eksamen
01.02
Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen (inkl. ny og utsatt eksamen) og bekreftelse av utdanningsplan for vårsemesteret
01.02
Nasjonal (Samordna opptak) og lokal søknadsweb åpnes for søking på studier med oppstart høst 2019
29.03
Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen
15.04
Søknadsfrist for de fleste studier (lokalt og Samordna opptak)
15-22.04
Påskeferie
Uke 9-14
Praksisperiode for BAPRA
 
Studietur for Interkulturell forståelse
10.05
Siste undervisningsdag
13-24.05
Eksamensavvikling
08.06
Avslutningsfest (felles med ABS)
15.06
Timeplaner for høstsemesteret 2019 publiseres.
20.06
StudentWeb åpner for høstsemesteret
 
Kommende skoleår
Høsten 2019  
21.jun StudentWeb åpner for høstsemesteret
27.jun Timeplaner for høsten 2018 publiseres
09.aug Oppmeldingsfrist konte og utsatt eksamen
11.aug Oppstart ATH 
12.aug Offisielle skolestart  
28-30.08 Konte og utsatt eksamen
16.sep Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen i høstsemesteret (både ny og utsatt eksamen), og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret
Uke 40 Studieuke 
25.okt Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 
01.nov Lokal søknadsweb åpnes, studier med oppstart vår 2019 kan søkes
02.des Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2019.
02.des StudentWeb åpner for vårsemesteret 
06.des Siste undervisningsdag før jul 
09.des Timeplaner for vårsemesteret 2019 publiseres.
09-19.12 Eksamensavvikling 
* ABS: Ansgar Bibelskole / ATH: Ansgar Teologiske Høgskole
 

Emneoversikt skoleåret 2018 - 2019

 

Musikk

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årsstudium i musikk
Bachelor musikkteknologi 1. år
Bachelor musikk og helse 1. år
Bachelor musikkteknologi 2. år
Bachelor i Musikk og Helse 2. år
Bachelor musikkteknologi 3. år
MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar)
Bachelor i Musikk og Helse 3. år
 

Psykologi

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årsstudium i psykologi
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 1.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 2.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3.år

Teologi/Kristendom/RLE

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årstudium i kristendom med RLE
Bachelor i teologi 1. år
Bachelor i praktisk teologi 1. år
Bachelor i teologi 2. år
Bachelor i praktisk teologi 2. år
 
Bachelor i teologi 2. år
(Teologi med språk)
 
 
Bachelor i teologi 3. år
Bachelor i praktisk teologi 3. år
 
Bachelor i teologi 3. år
(Teologi med språk)

Interkulturelle studier

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årsstudium i interkulturelle studier
Bachelor i interkulturelle studier 1. år
Bachelor i interkulturelle studier 2. år
 
Bachelor i interkulturelle studier 3. år Valgemner (30 st) Valgemner (30 st)
 

Emneoversikt skoleåret 2019 - 2020

 

Musikk

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årsstudium i musikk
Bachelor musikkteknologi 1. år
Bachelor musikk og helse 1. år
Bachelor musikkteknologi 2. år
Bachelor i Musikk og Helse 2. år
 
Bachelor musikkteknologi 3. år
MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar)
Bachelor i Musikk og Helse 3. år

Psykologi

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årsstudium i psykologi
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 1.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 2.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3.år

Teologi/Kristendom/RLE

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årstudium i kristendom med RLE
Bachelor i teologi 1. år
Bachelor i praktisk teologi 1. år
Bachelor i teologi 2. år
Bachelor i praktisk teologi 2. år
 
 
Bachelor i teologi 2. år
(Teologi med språk)
 
 
Bachelor i teologi 3. år
Bachelor i praktisk teologi 3. år
 
Bachelor i teologi 3. år
(Teologi med språk)

Interkulturelle studier

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årsstudium i interkulturelle studier
Bachelor i interkulturelle studier 1. år
 
 

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

(De oppgitte datoene kan bli endret. Innleveringsfristene for skoleåret 2018-2019 oppdateres senere)
 
Emnekurs
Tid
Sted
Kull

2019        

 
 
 
 
Uke 19
6.-10 mai 2019
ÖTH, Örebro
2017-2018
 
Uke 39
23.-27. sept. 2019
ATH, Kristiansand
2018
Uke 44
28. okt. - 1.nov. 2019
HLT, Oslo
2018
Uke 49
2.-6. desember 2019
ATH, Kristiansand
Alle

2020

     
MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv
Uke 3
13.-17. januar 2020
ÖTH, Örebro 2018-2019
(Valgfritt emne)
Uke 9
24.-28. februar 2020
ATH, Kristiansand Alle
Uke 17
20.-24. april 2020
ATH, Kristiansand Alle
 
 

Følgende valgfrie 10-studieponengs emner vil bli tilbudt og avholdt på etterspørsel (min. 12 studenter):

Oppdatert 20. mai 2019, Thorkild Bruhn