Akademisk kalender

Akademisk kalender

 

Kalender skoleåret 2019 - 2020

Høsten 2019
 
11. aug
Oppstart ATH 
12. aug
Offisiell skolestart  
28-30. aug
Konte og utsatt eksamen
16. sep
Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen i høstsemesteret, og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret
Uke 39
Studieuke 
25. okt
Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 
01. nov

 

Lokal søknadsweb åpnes, studier med oppstart vår 2020 kan søkes
02. des
Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2020
02. des
StudentWeb åpner for vårsemesteret 
06. des
Siste undervisningsdag før jul 
09. des
Timeplaner for vårsemesteret 2020 publiseres
10-19. des
Eksamensavvikling 
Våren 2020 
 
06. jan
Første undervisningsdag i vårsemesteret
27-29. jan
Konte- og utsatt eksamen 
15. jan
Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen i høstsemesteret (både ny og utsatt eksamen), og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret
01. mar
Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 
Uke 9-12 Studietur Interkulturelle studier
Uke 9-14 Praksisperiode BAPRA
6-10. apr
Påskeferie 
13. apr
Andre påskedag 
15. apr
Søknadsfrist SO og lokalt opptak 
07. mai
Skoleavslutning ATH
07. mai
Siste undervisningsdag 
11-20. mai 
Eksamenperiode 
25-27. mai
Praktiske eksamer musikk 
20. jun
Timeplaner for høsten 2020 
20. jun
Studentweb åpner for høstsemesteret 
* ABS: Ansgar Bibelskole / ATH: Ansgar Teologiske Høgskole
 

Emneoversikt skoleåret 2019 - 2020

 

Musikk

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årsstudium i musikk
Bachelor musikkteknologi 1. år
Bachelor musikk og helse 1. år
Bachelor musikkteknologi 2. år
Bachelor i Musikk og Helse 2. år
 
Bachelor musikkteknologi 3. år
MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar)
Bachelor i Musikk og Helse 3. år

Psykologi

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årsstudium i psykologi
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 1.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 2.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3.år

Teologi/Kristendom/RLE

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årstudium i kristendom med RLE
Bachelor i teologi 1. år
Bachelor i praktisk teologi 1. år
Bachelor i teologi 2. år
Bachelor i praktisk teologi 2. år
 
 
Bachelor i teologi 2. år
(Teologi med språk)
 
 
Bachelor i teologi 3. år
Bachelor i praktisk teologi 3. år
 
Bachelor i teologi 3. år
(Teologi med språk)

Interkulturelle studier

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årsstudium i interkulturelle studier
Bachelor i interkulturelle studier 1. år
 
 

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

(De oppgitte datoene kan bli endret. Innleveringsfristene for skoleåret 2018-2019 oppdateres senere)
 
Emnekurs
Tid
Sted
Kull

2019        

 
 
 
 
Uke 38
16.-20. sept. 2019
ATH, Kristiansand
2018
Uke 44
28. okt. - 1.nov. 2019
HLT, Oslo
2019
Uke 48
25.-29. nov. 2019
ATH, Kristiansand
Alle

2020

     
MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv
Uke 3
13.-17. januar 2020
ÖTH, Örebro 2018-2019
(Valgfritt emne)
Uke 9
24.-28. februar 2020
ATH, Kristiansand Alle
Uke 17
20.-24. april 2020
ATH, Kristiansand Alle
 
 

Følgende valgfrie 10-studieponengs emner vil bli tilbudt og avholdt på etterspørsel (min. 12 studenter):

Oppdatert 23. januar 2020