Akademisk kalender

Akademisk kalender

 
 

Viktige datoer

Kalender skoleåret 2017 - 2018

04.01 Første skoledag 2018
29-31.1 Utsatte eksamener
01.02 Siste frist for å godkjenne vårens utdanningsplan
26.03-02.04 Påskeferie
Uke 7 - 12 Praksisperiode for BAPRA
Uke 9 - 12
Studietur for Interkulturell forståelse
13.4
Frist for å søke om tilrettelegging på maieksamen
Uke 20
Siste undervisningsuke
22.05-01.06 Eksamensavvikling
09.06 Avslutningsfest (felles med ABS)
20.06 StudentWeb åpner for høstsemesteret
 

Kalender skoleåret 2018 - 2019

Høsten 2018
 
15.06
Timeplaner for høsten 2018 publiseres
12.08
Oppstart ATH 
13.08
Offisielle skolestart  
28-30.08
Konte og utsatt eksamen
15.09
Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen i høstsemesteret (inkl. ny og utsatt eksamen) og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret
26.10
Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 
01.11
Lokal søknadsweb åpnes, studier med oppstart vår 2019 kan søkes
01.12
Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2019.
Enkeltemner som har oppstart vår 2019, kan søkes i søknadsweb.
01.12
StudentWeb åpner for vårsemesteret 
07.12
Siste undervisningsdag før jul 
07.12
Timeplaner for vårsemesteret 2019 publiseres.
10-20.12
Eksamensavvikling 
 
 
Våren 2019
 
07.01
Første skoledag 2019
28-30.01
Utsatt eksamen
01.02
Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen (inkl. ny og utsatt eksamen) og bekreftelse av utdanningsplan for vårsemesteret
01.02
Nasjonal (Samordna opptak) og lokal søknadsweb åpnes for søking på studier med oppstart høst 2019
29.03
Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen
15.04
Søknadsfrist for de fleste studier (lokalt og Samordna opptak)
15-22.04
Påskeferie
Uke 9-14
Praksisperiode for BAPRA
 
Studietur for Interkulturell forståelse
10.05
Siste undervisningsdag
13-24.05
Eksamensavvikling
08.06
Avslutningsfest (felles med ABS)
15.06
Timeplaner for høstsemesteret 2019 publiseres.
20.06
StudentWeb åpner for høstsemesteret
* ABS: Ansgar Bibelskole / ATH: Ansgar Teologiske Høgskole
 

Emneoversikt skoleåret 2017 - 2018

 

Musikk

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Bachelor musikkteknologi 1. år
Bachelor musikk og helse 1. år
Bachelor musikkteknologi 2. år
Bachelor i Musikk og Helse 2. år
Bachelor musikkteknologi 3. år
MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar?)
Bachelor i Musikk og Helse 3. år
 

Psykologi

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 1.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 2.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3.år

Teologi/Kristendom/RLE

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Årstudiet
Bachelor i praktisk teologi 2. år
Bachelor i teologi 2. år
 
Bachelor i praktisk teologi 3. år
 
Valgemne
Bachelor i teologi 3. år
(med språk)

Interkulturelle studier

 
Høstsemester 2017
Vårsemester 2018
Årstudiet
 
 
 

Emneoversikt skoleåret 2018 - 2019

 

Musikk

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årsstudie i musikk
Bachelor musikkteknologi 1. år
Bachelor musikk og helse 1. år
Bachelor musikkteknologi 2. år
Bachelor i Musikk og Helse 2. år
Bachelor musikkteknologi 3. år
MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar)
Bachelor i Musikk og Helse 3. år
 

Psykologi

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årsstudie i psykologi
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 1.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 2.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3.år

Teologi/Kristendom/RLE

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årstudie i kristendom med RLE
Bachelor i teologi 1. år
Bachelor i praktisk teologi 1. år
Bachelor i teologi 2. år
Bachelor i praktisk teologi 2. år
 
Bachelor i teologi 2. år
(Teologi med språk)
 
 
Bachelor i teologi 3. år
Bachelor i praktisk teologi 3. år
 
Bachelor i teologi 3. år
(Teologi med språk)
PRA208 Menighetspraksis i DnK

Interkulturelle studier

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årsstudie i interkulturelle studier
Bachelor i interkulturelle studier 1. år
Bachelor i interkulturelle studier 2. år
 
Bachelor i interkulturelle studier 3. år Valgemner (30 st) Valgemner (30 st)
 
 

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

(De oppgitte datoene kan bli endret. Innleveringsfristene for skoleåret 2018-2019 oppdateres senere)
 
Emnekurs
Tid
Sted
Kull
Frister eksamen

2018

 
 
 
 
Uke 17
23.-27. april 2018
ATH, Kristiansand
2016-2017
Obligatorisk innlevering 23. april
Innlevering emneoppgave 25. mai
Uke 39
24.-28. sept. 2018
ATH, Kristiansand
 
2017
Innlevering refleksjonsnotat
Innlevering emneoppgave
 
Uke 45
5.-9. nov. 2018
HLT, Oslo
2018
Obligatorisk innlevering 22. okt.
Innlevering emneoppgave (dato kommer)
(Valgfritt emne)
 
Uke 49
3.-7. des. 2018
ATH, Kristiansand
Alle
Hjemmeeksamen:
Utlevering
Innlevering  (dato kommer)

2019        

 
 
 
 
 
Uke 6
4.-8. februar 2019
HLT, Oslo
2017-2018
Obligatorisk innlevering 28. jan.
Innlevering emneoppgave (dato kommer)
(Valgfritt emne)
Uke 12
18.-22. mars 2019
ATH, Kristiansand?
 
Alle
Obligatorisk innlevering 25. jan.
Innlevering emneoppgave
Muntlig eksamen (dato kommer)
 
Uke 19
6.-10 mai 2019
ÖTH, Örebro
2017-2018
Innlevering refleksjonsnotat 6.mai
Innlevering emneoppgave (dato kommer)
 
Uke 39
23.27. sept. 2019
ATH, Kristiansand
2018
Innlevering refleksjonsnotat 23. sept.
Innlevering emneoppgave (dato kommer)
Uke 45
4.-8.november 2019
HLT, Oslo
2018
Obligatorisk innlevering 21. okt.
Innlevering emneoppgave (dato kommer)
Uke 49
2.-6. desember 2019
ATH, Kristiansand
Alle
Obligatorisk innlevering 2. des.
Innlevering emneoppgave (dato kommer)
 
 

Følgende valgfrie 10-studieponengs emner vil bli tilbudt og avholdt på etterspørsel (min. 12 studenter):

Oppdatert 26. april 2018, Thorkild Bruhn