Akademisk kalender

Akademisk kalender

 

Viktige datoer

 

Kalender skoleåret 2018 - 2019

Våren 2019
 
07.01
Første skoledag 2019
28-30.01
Utsatt eksamen
01.02
Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen (inkl. ny og utsatt eksamen) og bekreftelse av utdanningsplan for vårsemesteret
01.02
Nasjonal (Samordna opptak) og lokal søknadsweb åpnes for søking på studier med oppstart høst 2019
29.03
Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen
15.04
Søknadsfrist for de fleste studier (lokalt og Samordna opptak)
15-22.04
Påskeferie
Uke 9-14
Praksisperiode for BAPRA
 
Studietur for Interkulturell forståelse
10.05
Siste undervisningsdag
13-24.05
Eksamensavvikling
08.06
Avslutningsfest (felles med ABS)
15.06
Timeplaner for høstsemesteret 2019 publiseres.
20.06
StudentWeb åpner for høstsemesteret
* ABS: Ansgar Bibelskole / ATH: Ansgar Teologiske Høgskole
 
 

Emneoversikt skoleåret 2018 - 2019

 

Musikk

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årsstudium i musikk
Bachelor musikkteknologi 1. år
Bachelor musikk og helse 1. år
Bachelor musikkteknologi 2. år
Bachelor i Musikk og Helse 2. år
Bachelor musikkteknologi 3. år
MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar)
Bachelor i Musikk og Helse 3. år
 

Psykologi

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årsstudium i psykologi
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 1.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 2.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3.år

Teologi/Kristendom/RLE

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årstudium i kristendom med RLE
Bachelor i teologi 1. år
Bachelor i praktisk teologi 1. år
Bachelor i teologi 2. år
Bachelor i praktisk teologi 2. år
 
Bachelor i teologi 2. år
(Teologi med språk)
 
 
Bachelor i teologi 3. år
Bachelor i praktisk teologi 3. år
 
Bachelor i teologi 3. år
(Teologi med språk)
PRA208 Menighetspraksis i DnK

Interkulturelle studier

 
Høstsemester 2018
Vårsemester 2019
Årsstudium i interkulturelle studier
Bachelor i interkulturelle studier 1. år
Bachelor i interkulturelle studier 2. år
 
Bachelor i interkulturelle studier 3. år Valgemner (30 st) Valgemner (30 st)
 
 

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

(De oppgitte datoene kan bli endret. Innleveringsfristene for skoleåret 2018-2019 oppdateres senere)
 
Emnekurs
Tid
Sted
Kull

2019        

 
 
 
 
Uke 4
21.-25. januar 2019
HLT, Oslo
2017-2018
(Valgfritt emne)
Uke 12
18.-22. mars 2019
ATH, Kristiansand?
 
Alle
 
Uke 19
6.-10 mai 2019
ÖTH, Örebro
2017-2018
 
Uke 39
23.-27. sept. 2019
ATH, Kristiansand
2018
Uke 44
28. okt. - 1.nov. 2019
HLT, Oslo
2018
Uke 49
2.-6. desember 2019
ATH, Kristiansand
Alle
 
 

Følgende valgfrie 10-studieponengs emner vil bli tilbudt og avholdt på etterspørsel (min. 12 studenter):

Oppdatert 1. januar 2019, Thorkild Bruhn