Akademisk kalender

Akademisk kalender

 

Kalender skoleåret 2019 - 2020

Høsten 2019
 
21. jun
StudentWeb åpner for høstsemesteret
1. jul
Timeplaner for høsten 2019 publiseres
09. aug
Oppmeldingsfrist konte og utsatt eksamen
11. aug
Oppstart ATH 
12. aug
Offisiell skolestart  
28-30. aug
Konte og utsatt eksamen
16. sep
Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen i høstsemesteret (både ny og utsatt eksamen), og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret
Uke 39
Studieuke 
25. okt
Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 
01. nov

 

Lokal søknadsweb åpnes, studier med oppstart vår 2020 kan søkes
02. des
Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2020
02. des
StudentWeb åpner for vårsemesteret 
06. des
Siste undervisningsdag før jul 
09. des
Timeplaner for vårsemesteret 2020 publiseres
10-19. des
Eksamensavvikling 
* ABS: Ansgar Bibelskole / ATH: Ansgar Teologiske Høgskole
 

Emneoversikt skoleåret 2019 - 2020

 

Musikk

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årsstudium i musikk
Bachelor musikkteknologi 1. år
Bachelor musikk og helse 1. år
Bachelor musikkteknologi 2. år
Bachelor i Musikk og Helse 2. år
 
Bachelor musikkteknologi 3. år
MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar)
Bachelor i Musikk og Helse 3. år

Psykologi

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årsstudium i psykologi
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 1.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 2.år
Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3.år

Teologi/Kristendom/RLE

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årstudium i kristendom med RLE
Bachelor i teologi 1. år
Bachelor i praktisk teologi 1. år
Bachelor i teologi 2. år
Bachelor i praktisk teologi 2. år
 
 
Bachelor i teologi 2. år
(Teologi med språk)
 
 
Bachelor i teologi 3. år
Bachelor i praktisk teologi 3. år
 
Bachelor i teologi 3. år
(Teologi med språk)

Interkulturelle studier

 
Høstsemester 2019
Vårsemester 2020
Årsstudium i interkulturelle studier
Bachelor i interkulturelle studier 1. år
 
 

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

(De oppgitte datoene kan bli endret. Innleveringsfristene for skoleåret 2018-2019 oppdateres senere)
 
Emnekurs
Tid
Sted
Kull

2019        

 
 
 
 
Uke 19
6.-10 mai 2019
ÖTH, Örebro
2017-2018
 
Uke 38
16.-20. sept. 2019
ATH, Kristiansand
2018
Uke 44
28. okt. - 1.nov. 2019
HLT, Oslo
2018
Uke 49
2.-6. desember 2019
ATH, Kristiansand
Alle

2020

     
MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv
Uke 3
13.-17. januar 2020
ÖTH, Örebro 2018-2019
(Valgfritt emne)
Uke 9
24.-28. februar 2020
ATH, Kristiansand Alle
Uke 17
20.-24. april 2020
ATH, Kristiansand Alle
 
 

Følgende valgfrie 10-studieponengs emner vil bli tilbudt og avholdt på etterspørsel (min. 12 studenter):

Oppdatert 1. juli 2019, Thorkild Bruhn