Aktuelt

Bachelor i praktisk teologi som deltidsstudium

Ansgar Teologiske Høgskole tilbyr en bachelorgrad i praktisk teologi som deltidsstudium.
Les mer

Fra Vettakollen i Oslo til Hånes i Kristiansand

Hvordan Gud åpnet dører da Ansgarskolen flyttet til Kristiansand
Les mer

Samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole undertegnet i februar en samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole.
Les mer

En fersk professor synger ut

Hun er opptatt av hvordan musikk gjør oss godt, og forsker videre for å gjøre verden til et litt bedre sted.
Les mer

Liten makt blant sørlendinger i tros- og livssyns-Norge

Gjennom flere måneder har fire journalister i Vårt Land jobbet med å kartlegge mennesker med innflytelse over tro og livssyn i Norge.
Les mer

Ansgarskolens eier bytter navn

Fra Misjonsforbundet til Misjonskirken Norge
Les mer