Aktuelt

Fra Vettakollen i Oslo til Hånes i Kristiansand

Hvordan Gud åpnet dører da Ansgarskolen flyttet til Kristiansand
Les mer

Samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole undertegnet i februar en samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole.
Les mer

En fersk professor synger ut

Hun er opptatt av hvordan musikk gjør oss godt, og forsker videre for å gjøre verden til et litt bedre sted.
Les mer

Liten makt blant sørlendinger i tros- og livssyns-Norge

Gjennom flere måneder har fire journalister i Vårt Land jobbet med å kartlegge mennesker med innflytelse over tro og livssyn i Norge.
Les mer

Ansgarskolens eier bytter navn

Fra Misjonsforbundet til Misjonskirken Norge
Les mer

Ivaretar Annie Skau Berntsens verdier

- Vi ønsker å gjøre minnet om Annie Skau Berntsen levende for nye generasjoner kinesere. Derfor to nye museer der hun vil stå sentralt.
Les mer

Fagdag på oppstartsukens siste dag

Fredag 19. august var det fagdag for alle høyskolens studenter
Les mer