Årsstudium i Kristendom med RLE


Studenter på årsstudiet i KRLE skal ha faglig kompetanse, tilegne seg yrkesfaglige ferdigheter og utvikle sin personlige danning. Årsstudiet KRLE100 Kristendom med RLE (religion, livssyn og etikk) skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Fakta om studiet

Oppstart Høst
Søknadsfrist 15. april
Søknad Søk Samordna Opptak
Søkekode 255 196
Varighet 1 år
Studiepoeng 60
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Forventet læringsutbytte

Læringsutbyttet skal være beskrevet som det en kandidat skal ha oppnådd ved fullført utdanning i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.
 
Studenter på årsstudiet i KRLE skal ha faglig kompetanse, tilegne seg yrkesfaglige ferdigheter og utvikle sin personlige danning.
 
Hvilke kunnskaper skal studenten ha?
 • Grundig kunnskap om kristendommens sentrale tekster trosgrunnlag og opprinnelse
 • Kunnskap om andre religioner og livssyns tekster trosgrunnlag og opprinnelse
 • Kunnskap om kristendommen og andre religioner og livssyns historie og betydning i Norge
 • Kunnskap om kristendommens ulike konfesjoner og trosuttrykk
 • Kunnskap om ulike syn på sentrale spørsmål i den kristen tro
 • Kunnskap om etisk metode og sentrale etiske områder
Hvilke ferdigheter skal studenten ha?
 • Evne til å arbeide med tolkning og forståelse av bibeltekster og utvalgte historiske tekster med tilknytning til Bibelen, kirkehistorien og andre religioner og livssyn
 • Evne til å reflektere over etiske problemstillinger
 • Kunne arbeide metodisk med teorier, fagstoff og forskningsresultater
 • Evne til å reflektere over ulike trosuttrykk og spiritualitetsformer
Hvilken generell kompetanse skal studenter ha?
 • Respekt og toleranse for religions- og livssynsmangfoldet
 • Kunne formidle livssyns- og religionsstoff i ulike sammenhenger
 • Forståelse for kristendom, religioner og livssyns plass i samfunnet

Oppbygging av studiet

Ufyllende informasjon om Årstudiet i Kristendom med RLE finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

1 år

Pris

Semesteravgift:
NOK 1 500,- pr. semester

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson