Årsstudium i musikk


Årsstudium i musikk danner grunnlag for opptak til 2. år på Bachelor i musikk, Bachelor i musikkteknologi eller Bachelor i musikk og helse ved Ansgarskolen, eller som årsenhet i andre gradsutdanninger ved institusjoner i inn- eller utland.
 

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 777
Varighet 1 år
Studiepoeng 60
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Kunnskapsmål

 • tilegne seg kunnskap om musikkens historie i ulike kulturer
 • tilegne seg kunnskap om ulike arrangeringsteknikker
 • tilegne seg kunnskap om musikkens tverrfaglige kvaliteter

Etter fullført studie skal man kunne:

 • tilegne seg musikkteoretiske og analytiske ferdigheter som gjør studenten i stand til å tolke og beskrive ulike musikalske uttrykk
 • tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til både å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument
 • tilegne seg ferdigheter i ledelse av ulike musikkgrupper
 • tilegne seg ferdigheter innen arrangering av populærmusikk, som gjør studenten i stand til å skape, forme, bearbeide og ferdigstille arrangementer i ulike stilarter.
 • tilegne seg analytiske og metodiske verktøy som gjør studenten i stand til å tolke, beskrive og bruke musikkens tverrfaglige kvaliteter.

Generell kompetanse

 • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
 • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • lære seg å innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende dem kritisk
 • formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkt og problemstillinger
 • få ledertrening
 • utvikle dannelse

Oppbygging av studiet

Årsenhet i musikk består av:
Pensumliste for skoleåret 2019-2020 finner du her.
 
Utfyllende informasjon om Årsstudium i musikk finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

1 år

Pris

Semesteravgift: kr 3 430,- (ordinær semesteravgift + instrumentavgift)

Prisdetaljer

SiA-avgift485,- betales per semester.
Kontaktperson