Årsstudium i psykologi


Årsstudiet PSY100 psykologi skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Kultur- og Samfunnspsykologi ved ATH. Det kan også brukes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger og dialoger og seminarer. Årsstudiet i psykologi består av 40 poeng psykologi pluss emnene Examen philosophicum og Examen facultatum, psykologivarianten, begge på 10 studiepoeng.
 
Profesjonsstudiet i psykologi.

Ett universitet i Norge benytter i dag årsstudiet i psykologi som opptaksgrunnlag til profesjonsstudiet. Siste opptak til profesjonsstudiet med dette opptaksgrunnlaget er høsten 2020 eller når opptakende universitet bestemmer.

 

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 752
Varighet 1 år
Studiepoeng 60
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Kunnskapsmål

 • Kjenne til sentrale begreper, teorier og kunnskapsområder i psykologien.
 • Kjenne til psykologiens egenart, forskningstradisjon og plass i samfunnet.
 • Ha kjennskap til og forståelse for hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes og ha betydning for individer, grupper og samfunn, og ulike yrkesarenaer
 • Kjenne til psykologiens historie samt vitenskapelig kunnskaps- og teoridannelse.

Ferdighetsmål

 • Kunne anvende faglige resonnementer for å belyse grunnleggende temaer i psykologien.
 • Kunne skaffe seg og utvikle sin kunnskap innenfor psykologifaget.
 • Kunne vurdere psykologifaglig vitenskapelighet.
 • Kunne forstå mennesket ut fra psykologisk forskning og teori.

Generell kompetanse

 • Kunne prinsippene som ligger til grunn for god studieteknikk, slik at du effektivt kan tilegne deg relevant kunnskap.
 • Kunne formilde faglige problemstillinger og innsikter.
 • beherske psykologisk fagterminologi på norsk og engelsk.
   

Oppbygging av studiet

Årsstudiet i psykologi består av 5 emner på til sammen 60 studiepoeng:
 
Utfyllende informasjon om Årsstudium i psykologi - finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf). (fra side 5)

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

1 år

Pris

Semesteravgift:
NOK 5 900,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson