Årsstudium i psykologi


Årsstudiet PSY100 psykologi skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Kultur- og Samfunnspsykologi ved ATH. Det kan også brukes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger og dialoger og seminarer. Årsstudiet i psykologi består av 40 poeng psykologi pluss emnene Examen philosophicum og Examen facultatum, psykologivarianten, begge på 10 studiepoeng.
 
Profesjonsstudiet i psykologi.
Ved de av landets universiteter hvor årsstudiet i psykologi inngår i opptaksgrunnlaget for profesjonsstudiet er årsstudiet fra ATH være godkjent som opptaksgrunnlag.
 

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 752
Varighet 1 år
Studiepoeng 60
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Kunnskapsmål

 • Kjenne til sentrale begreper, teorier og kunnskapsområder i psykologien.
 • Kjenne til psykologiens egenart, forskningstradisjon og plass i samfunnet.
 • Ha kjennskap til og forståelse for hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes og ha betydning for individer, grupper og samfunn, og ulike yrkesarenaer
 • Kjenne til psykologiens historie samt vitenskapelig kunnskaps- og teoridannelse.

Ferdighetsmål

 • Kunne anvende faglige resonnementer for å belyse grunnleggende temaer i psykologien.
 • Kunne skaffe seg og utvikle sin kunnskap innenfor psykologifaget.
 • Kunne vurdere psykologifaglig vitenskapelighet.
 • Kunne forstå mennesket ut fra psykologisk forskning og teori.

Generell kompetanse

 • Kunne prinsippene som ligger til grunn for god studieteknikk, slik at du effektivt kan tilegne deg relevant kunnskap.
 • Kunne formilde faglige problemstillinger og innsikter.
 • beherske psykologisk fagterminologi på norsk og engelsk.
   

Oppbygging av studiet

Årsstudiet i psykologi består av 5 emner på til sammen 60 studiepoeng:
 
Utfyllende informasjon om Årsstudium i psykologi - finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf). (fra side 5)

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

1 år

Pris

Semesteravgift:
NOK 5 900,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson