Årsstudium Interkulturell forståelse


Årsstudiet Interkulturell forståelse skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i interkulturelle studier (3-årig studieløp) ved ATH. Årsstudiet kan også inngå i andre bachelorprogrammer ved ATH.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og enkelte organisasjonsbesøk. Det vil legges til rette for at studentene kan delta på flerkulturelle arenaer i løpet av undervisningsperioden, og slik få muligheten til å knytte teori til praksis. Det inngår også et studieopphold i Sør i årsstudiet (IFO117). Studenter som ikke har anledning til å delta på studieturen, kan ta IFO116 i stedet for IFO117.

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 418
Varighet 1 år
Studiepoeng 60
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Kunnskapsmål

  • Kunne gjøre rede for globale utfordringer som fattigdom, ressursfordeling og migrasjon
  • Kunne gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kommunikasjon innebærer på kunnskaps-, ferdighets- og holdningsnivå
  • Kunne forklare ulike faglige perspektiver, særlig sosialantropologiske og psykologiske tilnærminger, til kultur, religion og flerkulturelle samfunn

Etter fullført studie skal du:

  • Kunne anvende kunnskapen om kommunikasjon og kulturell kontekst i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner
  • Kunne tilegne seg kunnskap om samfunnet gjennom feltarbeid og reflektert kildebruk, og kunne formidle fagstoff muntlig og skriftlig
  • Kunne reflektere rundt globale spørsmål, minoriteters livsvilkår og sameksistens i flerkulturelle samfunn, og knytte kunnskapen til dagsaktuelle utfordringer

Generell kompetanse:

  • Kunne vise engasjement for arbeid for utvikling, miljø, rettferdighet og integrering
  • Kunne vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn og religion
  • Kunne ta hensyn til innvandreres og andre minoriteters perspektiver i samfunnslivet
  • Utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid og samarbeid i grupper

 

Oppbygging av studiet

Årsstudiet Interkulturell forståelse har 6 emner:

Ufyllende informasjon om Årsstudiet Interkulturell forståelse finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf). - (fra side 5)

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

1 år

Pris

Semesteravgift:
NOK 1 500,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson