Årsstudium i psykologi 2020


Nytt studium 2020!

 
Årsstudiet PSY100 psykologi skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng (sp) og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi ved AHS. Det kan også benyttes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.
 

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 752
Varighet 1 år
Studiepoeng 60
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Kunnskapsmål

Kandidaten:
 • Kjenner til sentrale begreper, teorier og kunnskapsområder i psykologien.
 • Har kunnskap om psykologiens egenart, forskningstradisjon og plass i samfunnet.
 • Kjenner til hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes og ha betydning for individer, grupper og samfunn, og på ulike yrkesarenaer.
 • Har kunnskap om psykologiens historie samt vitenskapelig kunnskaps- og teoridannelse.

Ferdighetsmål

Kandidaten:
 • Har innsikt i ulike teorier og funn innen psykologiens hovedgrener og kan presentere psykologifaglige problemstillinger og innsikter.
 • Kan utveksle synspunkter om forskningsmetoder som grunnlag for kunnskapsproduksjon.
 • Har innsikt i mennesket ut fra psykologisk forskning og teori.

Generell kompetanse

Kandidaten:
 • Har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til psykologifaget.
 • Har innsikt i psykologien som vitenskap, psykologiens rolle i samfunnet og hvordan dette kan bidra til å bedre menneskers liv, helse og fellesskap.
 • Kan planlegge og gjennomføre en faglig skriveprosess om et psykologisk tema.
 • Kan formidle psykologikunnskap muntlig og skriftlig.
 • Kan utveksle synspunkter, delta i faglige debatter og bidra til nytenkning og god praksis.

Oppbygging av studiet

Årsstudiet i psykologi består av 40 sp psykologiemner samt emnene EXP101 Examen philosophicum og EXP113 Examen facultatum og forskningsmetoder for psykologi (Ex. fac. – psykologivarianten), begge på 10 studiepoeng.

Semester
Emner i studieprogrammet bachelor i psykologi
1. semester, høst
2. semester, vår
 
 

Utfyllende informasjon om Bachelor psykologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf) - fra side 4.

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

1 år

Pris

Semesteravgift:
NOK 6 500,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson