Bachelor i musikk


Bachelor i musikk er et 3-årig studie som danner grunnlag for masterstudier i musikk ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 777 (Årsstudium i Musikk)
 
Alle søkere til Bachelor i Musikk
søker Årstudium i Musikk gjennom
Samordna Opptak og går videre
via lokalt opptak ved skolen.
 
Varighet 3 år
Studiepoeng 180
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Kunnskapsmål

 • tilegne seg kunnskap om musikkens historie i ulike kulturer
 • tilegne seg kunnskap om ulike arrangeringsteknikker
 • tilegne seg kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler
 • tilegne seg kunnskap om musikkens tverrfaglige kvaliteter

Ferdighetsmål

 • tilegne seg musikkteoretiske og analytiske ferdigheter som gjør studenten i stand til å tolke og beskrive ulike musikalske uttrykk
 • tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til både å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument
 • tilegne seg ferdigheter i ledelse av ulike musikkgrupper
 • tilegne seg ferdigheter innen arrangering og produksjon av populærmusikk, som gjør studenten i stand til å skape, forme, bearbeide og ferdigstille en musikalsk produksjon
 • tilegne seg pedagogiske ferdigheter i musikk
 • tilegne seg analytiske og metodiske verktøy som gjør studenten i stand til å tolke, beskrive og bruke musikkens tverrfaglige kvaliteter.

Generell kompetanse

 • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
 • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig
 • reflektere rundt musikkens plass i en større, tverrfaglig sammenheng
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • lære seg å innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende dem kritisk
 • formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkt og problemstillinger
 • få ledertrening
 • utvikle dannelse

Oppbygging av studiet

Første år
 
Andre år
 
Tredje år
Valgfrie emner (60 stp)
 
Pensumliste for skoleåret 2019-2020 finner du her.
 
Utfyllende informasjon om bachelor i musikk finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år

Pris

Semesteravgift:
1. år kr. 3 550,- (ordinær semesteravgift + instrumentavgift + konsertavgift)
2. år kr. 4 750,- (ordinær semesteravgift + instrumentavgift + konsertavgift)
3. år (avhenger av valgemner)
Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson