Bachelor i musikk og helse


Bachelor i musikk og helse

Studiet i musikk og helse handler om hvordan vi kan bruke musikk som helsefremmende aktivitet. Stadig mer forskning påviser sammenhenger mellom kulturell aktivitet og opplevelsen av livskvalitet og mental helse.
 
Dette studiet gir studentene kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk kan aktivisere og påvirke mennesker til et bedre liv.
 
Studiet består av tre emneområder; musikkfag, helse- og sosialfag og pedagogiske/ psykologiske fag.
 
Studiet er relevant for mange typer jobber som involverer arbeid med mennesker i alle aldre; helsesektoren, skolesektoren, kulturskolene, interesseorganisasjoner osv.
 
Studiet kvalifiserer til å søke opptak på master i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 792
Varighet 3 år
Studiepoeng 180
Studiested Kristiansand
Språk Norsk
Politiattest
Utdanningen har krav om politiattest
for å delta i praksisopplæring

Kunnskapsmål

 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom musikk og helse
 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om utviklingsarbeid, forskning og yrkesetiske retningslinjer relatert til musikk og helse
 • tilegne seg kunnskap om musikkens historie i ulike kulturer
 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike arrangeringsteknikker
 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler
 • tilegne seg kunnskap om musikkens tverrfaglige kvaliteter

Ferdighetsmål

 • kunne reflektere, kommunisere og anvende kunnskap til å drøfte og løse faglige og yrkesetiske problemstillinger relatert til musikk og helse
 • tilegne seg musikkteoretiske og analytiske ferdigheter som gjør studenten i stand til å tolke og beskrive ulike musikalske uttrykk
 • tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til både å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument
 • tilegne seg ferdigheter i å gjennomføre tilpassede musikkaktiviteter for ulike målgrupper
 • tilegne seg ferdigheter i ledelse av ulike musikkgrupper
 • tilegne seg ferdigheter innen arrangering og produksjon av populærmusikk, som gjør studenten i stand til å skape, forme, bearbeide og ferdigstille en musikalsk produksjon
 • tilegne seg pedagogiske ferdigheter i musikk
 • tilegne seg analytiske og metodiske verktøy som gjør studenten i stand til å tolke, beskrive og bruke musikkens tverrfaglige kvaliteter.

Generell kompetanse

 • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
 • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig
 • reflektere rundt musikkens plass i en større, tverrfaglig sammenheng
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • lære seg å innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende dem kritisk
 • formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkt og problemstillinger
 • få ledertrening
 • utvikle dannelse

Yrkesrelevans

 • Hva kan jeg bli? Studiet er relevant for arbeid med musikk og mennesker i alle aldre innen helsesektor, skolesektor, kulturskole og frivillig organisasjonsliv.
 • Hvordan er hverdagen til dette yrket? Teamarbeid/ samarbeid, jobbe med og for mennesker.
 • Hvilke videreutdanninger kan jeg ta? Master i musikk, Master i musikkterapi, PPU.

 

Intervju med en av studentene på bachelor i musikk og helse

elisabeth-lian

Oppbygging av studiet

Første år
 
Andre år
 
Tredje år
Pensumliste for skoleåret 2019-2020 legges ut før studiestart.
 
Utfyllende informasjon om bachelor i musikk og helse finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).
 

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år

Pris

Semesteravgift:
1. år kr. 3 550,- (ordinær semesteravgift + instrumentavgift + konsertavgift)
2. år kr. 4 750,- (ordinær semesteravgift + instrumentavgift + konsertavgift)
3. år kr. 3 200,-
Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson