Bachelor i musikk og helse


Bachelor i musikk og helse

Studiet i musikk og helse handler om hvordan vi kan bruke musikk i relasjon med andre mennesker.
 
Studiet gir studentene kunnskap om og ferdigheter i å bruke musikk i samhandling med andre mennesker med formål om et bedre liv.
 
Studiet gir innblikk i pedagogiske, psykologiske og helsefaglige emner knyttet opp mot musikk. I løpet av studiet gjennomfører studentene praksis blant aktuelle brukergrupper.
 
Studiet er relevant for ulike jobber som involverer arbeid med mennesker i alle aldre; helsesektoren, skolesektoren, kulturskolene, interesseorganisasjoner osv.
 
Studiet kan med fordel kombineres med andre studier som spesialpedagogikk, PPU eller helsefag, og kvalifiserer til å søke opptak på master i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.
 

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 792
Varighet 3 år
Studiepoeng 180
Studiested Kristiansand
Språk Norsk
Politiattest
Utdanningen har krav om politiattest
for å delta i praksisopplæring

Kunnskapsmål

 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom musikk og helse
 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om utviklingsarbeid, forskning og yrkesetiske retningslinjer relatert til musikk og helse
 • tilegne seg kunnskap om musikkens historie i ulike kulturer
 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike arrangeringsteknikker
 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler
 • tilegne seg kunnskap om musikkens tverrfaglige kvaliteter

Ferdighetsmål

 • kunne reflektere, kommunisere og anvende kunnskap til å drøfte og løse faglige og yrkesetiske problemstillinger relatert til musikk og helse
 • tilegne seg musikkteoretiske og analytiske ferdigheter som gjør studenten i stand til å tolke og beskrive ulike musikalske uttrykk
 • tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til både å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument
 • tilegne seg ferdigheter i å gjennomføre tilpassede musikkaktiviteter for ulike målgrupper
 • tilegne seg ferdigheter i ledelse av ulike musikkgrupper
 • tilegne seg ferdigheter innen arrangering og produksjon av populærmusikk, som gjør studenten i stand til å skape, forme, bearbeide og ferdigstille en musikalsk produksjon
 • tilegne seg pedagogiske ferdigheter i musikk
 • tilegne seg analytiske og metodiske verktøy som gjør studenten i stand til å tolke, beskrive og bruke musikkens tverrfaglige kvaliteter.

Generell kompetanse

 • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
 • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig
 • reflektere rundt musikkens plass i en større, tverrfaglig sammenheng
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • lære seg å innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende dem kritisk
 • formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkt og problemstillinger
 • få ledertrening
 • utvikle dannelse

Yrkesrelevans

 • Hva kan jeg bli? Studiet er relevant for arbeid med musikk og mennesker i alle aldre innen helsesektor, skolesektor, kulturskole og frivillig organisasjonsliv.
 • Hvordan er hverdagen til dette yrket? Teamarbeid/ samarbeid, jobbe med og for mennesker.
 • Hvilke videreutdanninger kan jeg ta? Master i musikk, Master i musikkterapi, PPU.

 

Intervju med en av studentene på bachelor i musikk og helse

elisabeth-lian

Oppbygging av studiet

Første år
 
Andre år
 
Tredje år
Pensumliste for skoleåret 2019-2020 finner du her.
 
Utfyllende informasjon om bachelor i musikk og helse finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).
 

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år

Pris

Semesteravgift:
1. år kr. 3 550,- (ordinær semesteravgift + instrumentavgift + konsertavgift)
2. år kr. 4 750,- (ordinær semesteravgift + instrumentavgift + konsertavgift)
3. år kr. 3 200,-
Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson