Bachelor i musikkteknologi


Bachelor i musikkteknologi er et 3-årig studie som danner grunnlag for masterstudier i musikk ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 437
Varighet 3 år
Studiepoeng 180
Studiested Kristiansand
Språk Norsk
Politiattest
Utdanningen har krav om politiattest
for å delta i praksisopplæring

 

Kunnskapsmål

 • tilegne seg kunnskap om musikkens historie i ulike kulturer
 • tilegne seg musikkutøvende kunnskap
 • tilegne seg kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler
 • tilegne seg innsikt i musikkproduksjon som kunstnerisk uttrykk og kulturfelt og kunnskap om ulike arrangeringsteknikker

Ferdighetsmål

 • tilegne seg musikkteoretiske og analytiske ferdigheter som gjør studenten i stand til å tolke og beskrive ulike musikalske uttrykk
 • tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til både å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument
 • tilegne seg ferdigheter i ledelse av ulike musikkgrupper
 • tilegne seg ferdigheter innen låtskriving, arrangering og produksjon av populærmusikk, som gjør studenten i stand til å skape, forme, bearbeide og ferdigstille en musikalsk produksjon

Generell kompetanse

 • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
 • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig
 • reflektere rundt musikkens plass i en større, tverrfaglig sammenheng
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • lære seg å innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende dem kritisk
 • formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkt og problemstillinger
 • få ledertrening
 • utvikle dannelse

Yrkesrelevans

 • Hva kan jeg bli? Musiker, låtskriver, produsent, studiotekniker, kursholder, kulturskolelærer, musikklærer, musikkarbeider i menighet, musikkansvarlig i kommunale fritidsordninger.
 • Hvordan er hverdagen til dette yrket? Selvstendig/ egenstyrt, oppdragsorientert, deadlines, kreativt, jobber med mennesker.
 • Hvilke videreutdanninger kan jeg ta? Master i musikk, Master i musikkteknologi, PPU.

Oppbygging av studiet

Første år
 
Andre år
 
Tredje år
 
Pensumliste for skoleåret 2019-2020 finner du her.
 
Utfyllende informasjon om bachelor i musikkteknologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år

Pris

Semesteravgift:
1. år kr. 3 550,- (ordinær semesteravgift + instrumentavgift + konsertavgift)
2. år kr. 4 750,- (ordinær semesteravgift + instrumentavgift + konsertavgift)
3. år kr. 3 200,-
Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson