Bachelor i praktisk teologi


Bachelor i praktisk teologi er en tydelig profesjonsrettet utdannelse som vil kvalifisere for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv. Studieprogrammet vil også kvalifisere til videre studier og opptak på masterstudier.

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 936
Varighet 3 år
Studiepoeng 180
Studiested Kristiansand
Språk Norsk
Politiattest
Utdanningen har krav om politiattest
for å delta i praksisopplæring

Kunnskapsmål

  • Gir bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen religion, kristen tro og teologisk refleksjon – spesielt knyttet til praktisk teologi.  
  • Gir bred kunnskap om bakgrunn og tradisjoner for religion, kristen tro og praktisk teologi samt fagfeltenes egenart og plass innen den kristne kirke og dagens samfunn.
  • Kunne oppdatere din kunnskap innen fagfeltene religion, kristen tro og praktisk teologi
  • Ha kjennskap til teologisk forskning og utviklingsarbeid, med særlig henblikk på praktisk teologi.
  • Kunne beskrive ulike utfordringer ved det å være pastor, prest eller forsamlingsleder.

Etter fullført studie skal du:

  • Kunne anvende teologisk og etisk kunnskap på både pratiske og teoretiske problemstillinger, særlig i spørsmål knyttet til menighet og organisasjonsliv.
  • Evne til å oppdatere og fornye egen kunnskap i teologi og samfunnsspørsmål, særlig innenfor praktisk teologi.
  • Kunne benytte teologisk og pastoral innsikt i strategisk menighetsarbeid og treffe begrunnede valg.
  • Kunne reflektere over eget arbeid og egen tjeneste og ha evne til å justere dette under veiledning.

Oppbygging av studiet
 

Første år

 

Andre år

 

Tredje år

 
 
Utfyllende informasjon om Bachelor i Praktisk teologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år

Pris

Semesteravgift første og andre år:
NOK 1 500,- per semester.
Tredje år:
NOK 2 900,- per semester.

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson