Bloggsøk

Jesus i forkynnelsen

Denne teksten skrives siste dag i februar, da prest, forfatter og salmedikter Eyvind Skeie i Vårt Land har en etterlysning av Jesus i forkynnelsen, egentlig et ekstrakt av en betraktning fra magasinet "Agenda 3:16"
Les mer

Hvem er ’jeg-et’ i Romerbrevet 7?

Rom 7 er blant forskere faktisk en av de mest omdiskuterte tekstene i hele Det nye testamentet.
Les mer

Flyktninger, frykt og framtidshåp

Ferske inntrykk fra Lesbos og verden. Eller: Det store + det lille bildet = sant?
Les mer

Å gi plass til musikalske høydepunkt

I dagens samfunn er forbruket av musikk høyt og stadig stigende. Mange mennesker rapporterer at de hører på musikk flere timer daglig, og at de gjennomfører flere av dagens gjøremål med lyd på øret. Men klarer vi å ta vare på de musikalske høydepunktene, øyeblikkene hvor musikken virkelig når oss, i mylderet av lydfiler?
Les mer

Kristne og humanistiske verdier i holistisk omsorgsarbeid i Norge

De siste årene har jeg arbeidet med forholdet mellom humanistiske og kristne normer og verdier innen omsorgsetikk. Den norske kulturen sies å være gjennomsyret av ”humanistiske og kristne verdier”. Slike verdier kan være frihet, fred, ydmykhet, kjærlighet, godhet, verdighet, likeverd, rettferdighet, medmenneskelighet, barmhjertighet, respekt for andre menneskers menneskeverd, integritet, autonomi og grunnleggende rettigheter.
Les mer

Barnas beste – bare når det passer oss?

Det er et enormt paradoks å forske på hva som virker til barns beste – og så blir plutselig en av dem sendt til Kabul.
Les mer

Himmelbøker?

Det siste tiåret har det vært kommet en rekke bestselgere i USA som alle har det samme tema: himmelen. Flere av disse er oversatt til norsk. Felles for disse er også at personene de omhandler pga. sykdom eller ulykke har hatt ”visjoner”/opplevelser av noe himmelsk. Det nye med disse bøkene er ikke at noen har hatt visjoner i forbindelse med disse sykdommene. Det er et fenomen som har vært studert og forsket på i flere tiår; såkalte nær-døden-opplevelser (NDO).
Les mer

Synge i kor?

Syng, syng, syng og vær glad – syng med den stemmen du har! heter det i en gammel sang. Det finnes bare ét instrument som så å si sitter i kroppen – nemlig sangstemmen. Dette betyr at det er et ’demokratisk’ instrument – alle er i besittelse av det. Sangstemmen er også vårt første instrument – vi skriker når vi kommer ut av mors mage. Sangen står dermed i en særstilling blant alle musikalske uttrykk. Den er nært knyttet til kropp, pust, våre følelser og vår identitet. Sang har betydning for ulike dimensjoner ved mennesket, noe som resul­terer i en helhetlig effekt. De ulike effektene er gjensidig avhengig av hverandre og samspiller med hverandre.
Les mer

Klokere med årene? "Time flies, but you are the pilot"

Denne teksten har fulgt meg etter at jeg så den sist høst på en KLM-serviett, som jeg fikk sammen med en kopp kaffe på vei til Amsterdam.
Les mer