Bloggsøk

Å bli sett og hørt som en ressurs (fargespill-fest i Kilden)

- Har du en sang? Det blir helt stille i klasserommet. Femten par øyne er vendt mot henne når hun åpner munnen og synger. Forsiktig først, så stødigere: - Duerme, duerme mi niño…
Les mer

Hva er musikk? Don´t pay too much attention to the sounds. You may miss the music.

Noko av det eg likar best i mitt virke her på Ansgar høgskole er at eg, saman med studentane, kan dykke ned og fundere rundt dei verkeleg STORE spørsmåla. Det engelske ordet for forskning gjev god meining. Drive RE-search. Leite på ny att. Kvar generasjon må det. Finne sine svar på gamle spørsmål. Svara er ikkje alltid dei same som dei var i går.
Les mer

Betyr musikkstil i kirken noe for deg?

Kristne menigheter har til alle tider sunget. Sang og musikk aktiviserer hele mennesket, og ofte opplever vi at musikk når dypere inn enn talte ord. Fellessang kan skape en sterk opplevelse av samhørighet i menigheten.
Les mer