Bloggsøk

Et høytskårende mastersamarbeid

12. februar 2019 kom resultatet fra årets studiebarometer – som er NOKUTs undersøkelse av hvor fornøyde studentene er med studiekvaliteten i det studiet de deltar i på universiteter og høyskoler i Norge. På dette barometeret skåret Master i ledelse og menighetsutvikling på toppen her – riktignok sammen med noen andre institusjoner som har samme skår.
Les mer

Hvem sørger for de som sørger?

Leger og psykologer trenger diagnoser for å kunne hjelpe pasienter. Sørgende mennesker, derimot, trenger ikke nødvendigvis en diagnose. De trenger aksept, tid og rom. Men vi forskyver gjerne ansvaret til helsevesenet.
Les mer

”Det diakonale blikk” – musikk i diakoniens tjeneste

Hva driver kirkemusikere og menighetsmusikere med?
Les mer

Heimatfølelse

Dette er min situasjon: Jeg er i et nytt land, med et nytt språk, nye kollegaer og nye oppgaver. Jeg har gått over en grense.
Les mer

Scientisme - alt du trenger er naturvitenskap?

Kan naturvitenskapen gi oss svar på alt?
Les mer

Dehumanisering i tiggerdebatt

Hva skjer når mennesker omtaler andre mennesker som skadedyr? Og kan vi gjøre noe med det?
Les mer

FAGLIG OG VITENSKAPELIG…..HVA ER VITSEN?

Hvorfor trenger egentlig prester, pastorer og kristne ledere trening i en faglig/vitenskapelig tenke- og framstillingsmåte?
Les mer

Jesus i forkynnelsen

Denne teksten skrives siste dag i februar, da prest, forfatter og salmedikter Eyvind Skeie i Vårt Land har en etterlysning av Jesus i forkynnelsen, egentlig et ekstrakt av en betraktning fra magasinet "Agenda 3:16"
Les mer

Hvem er ’jeg-et’ i Romerbrevet 7?

Rom 7 er blant forskere faktisk en av de mest omdiskuterte tekstene i hele Det nye testamentet.
Les mer

Flyktninger, frykt og framtidshåp

Ferske inntrykk fra Lesbos og verden. Eller: Det store + det lille bildet = sant?
Les mer

Å gi plass til musikalske høydepunkt

I dagens samfunn er forbruket av musikk høyt og stadig stigende. Mange mennesker rapporterer at de hører på musikk flere timer daglig, og at de gjennomfører flere av dagens gjøremål med lyd på øret. Men klarer vi å ta vare på de musikalske høydepunktene, øyeblikkene hvor musikken virkelig når oss, i mylderet av lydfiler?
Les mer

Kristne og humanistiske verdier i holistisk omsorgsarbeid i Norge

De siste årene har jeg arbeidet med forholdet mellom humanistiske og kristne normer og verdier innen omsorgsetikk. Den norske kulturen sies å være gjennomsyret av ”humanistiske og kristne verdier”. Slike verdier kan være frihet, fred, ydmykhet, kjærlighet, godhet, verdighet, likeverd, rettferdighet, medmenneskelighet, barmhjertighet, respekt for andre menneskers menneskeverd, integritet, autonomi og grunnleggende rettigheter.
Les mer

Barnas beste – bare når det passer oss?

Det er et enormt paradoks å forske på hva som virker til barns beste – og så blir plutselig en av dem sendt til Kabul.
Les mer