Bloggsøk

Hvem eier din helse?

Dagens helsevesen er ikke lenger basert kun på legenes autoritet. Behandling bygger i stedet på evidens. Men vår kommunikasjonskultur er ofte ganske gammeldags når det gjelder behandlingsvalg. Heldigvis finnes det en løsning: Samvalg.
Les mer

Hva skal vi egentlig med kultur?

Debatten vekkes hver gang det skal brukes penger på kultur: Er dette god bruk av mine skattepenger? Kan ikke pengene komme bedre til nytte i sykehus eller skole?
Les mer

Utenfor synsfeltet

Som gjester i et annet hjørne av verden treffer vi på sannheter om våre egne liv.
Les mer

Et høytskårende mastersamarbeid

12. februar 2019 kom resultatet fra årets studiebarometer – som er NOKUTs undersøkelse av hvor fornøyde studentene er med studiekvaliteten i det studiet de deltar i på universiteter og høyskoler i Norge. På dette barometeret skåret Master i ledelse og menighetsutvikling på toppen her – riktignok sammen med noen andre institusjoner som har samme skår.
Les mer

Hvem sørger for de som sørger?

Leger og psykologer trenger diagnoser for å kunne hjelpe pasienter. Sørgende mennesker, derimot, trenger ikke nødvendigvis en diagnose. De trenger aksept, tid og rom. Men vi forskyver gjerne ansvaret til helsevesenet.
Les mer

”Det diakonale blikk” – musikk i diakoniens tjeneste

Hva driver kirkemusikere og menighetsmusikere med?
Les mer

Heimatfølelse

Dette er min situasjon: Jeg er i et nytt land, med et nytt språk, nye kollegaer og nye oppgaver. Jeg har gått over en grense.
Les mer

Scientisme - alt du trenger er naturvitenskap?

Kan naturvitenskapen gi oss svar på alt?
Les mer

Dehumanisering i tiggerdebatt

Hva skjer når mennesker omtaler andre mennesker som skadedyr? Og kan vi gjøre noe med det?
Les mer

FAGLIG OG VITENSKAPELIG…..HVA ER VITSEN?

Hvorfor trenger egentlig prester, pastorer og kristne ledere trening i en faglig/vitenskapelig tenke- og framstillingsmåte?
Les mer

Jesus i forkynnelsen

Denne teksten skrives siste dag i februar, da prest, forfatter og salmedikter Eyvind Skeie i Vårt Land har en etterlysning av Jesus i forkynnelsen, egentlig et ekstrakt av en betraktning fra magasinet "Agenda 3:16"
Les mer

Hvem er ’jeg-et’ i Romerbrevet 7?

Rom 7 er blant forskere faktisk en av de mest omdiskuterte tekstene i hele Det nye testamentet.
Les mer

Flyktninger, frykt og framtidshåp

Ferske inntrykk fra Lesbos og verden. Eller: Det store + det lille bildet = sant?
Les mer