Bloggsøk

«Psykologer er dagens prester – men kan de nok om sjelen?»

Filmen «Disco» viser at spiritualitet både er et behov for mange og et sårbart område. For å håndtere spiritualitet på godt og vondt i terapirommet, trenger psykoterapeuter kjennskap – også til sin egen spiritualitet.
Les mer

Kvinnelige ledere – hva skal vi med dem?

HURRA for Norges Kristne Råd som har bestemt seg for å etablere et nettverk for kvinnelige ledere i kirker og menigheter!
Les mer

Et høytskårende mastersamarbeid

12. februar 2019 kom resultatet fra årets studiebarometer – som er NOKUTs undersøkelse av hvor fornøyde studentene er med studiekvaliteten i det studiet de deltar i på universiteter og høyskoler i Norge. På dette barometeret skåret Master i ledelse og menighetsutvikling på toppen her – riktignok sammen med noen andre institusjoner som har samme skår.
Les mer

Kva er ein ATH-forskar?

Dette innlegget er ein liten rapport om kva ein forskar er, og litt om forskinga som pågår på Ansgar Teologiske Høgskole akkurat no.
Les mer

Religionsundervisningen ved kristne friskoler

Hva formidles om andre religioner ved Kristne friskoler, hvordan blir andre religioner enn kristendommen fremstilt?
Les mer

Reformasjonens venstrefløy

Dette året markerer vi at det var 500 år siden reformasjonen startet.
Les mer

Jesus i forkynnelsen

Denne teksten skrives siste dag i februar, da prest, forfatter og salmedikter Eyvind Skeie i Vårt Land har en etterlysning av Jesus i forkynnelsen, egentlig et ekstrakt av en betraktning fra magasinet "Agenda 3:16"
Les mer

Migrasjon og menighetsliv

Verden blir stadig mer knyttet sammen. Den bølgen vi ser av migrasjon er en del av den samme globaliseringsbølgen. Spiller globaliseringen en rolle for kristen misjon og norsk menighetsliv?
Les mer

Misjonsforbundets historiske arkiv og glimt fra en stolt korhistorie

Visste du at det finnes et historisk arkiv for Misjonsforbundet på Ansgarskolen?
Les mer

Kristne og humanistiske verdier i holistisk omsorgsarbeid i Norge

De siste årene har jeg arbeidet med forholdet mellom humanistiske og kristne normer og verdier innen omsorgsetikk. Den norske kulturen sies å være gjennomsyret av ”humanistiske og kristne verdier”. Slike verdier kan være frihet, fred, ydmykhet, kjærlighet, godhet, verdighet, likeverd, rettferdighet, medmenneskelighet, barmhjertighet, respekt for andre menneskers menneskeverd, integritet, autonomi og grunnleggende rettigheter.
Les mer

Hvor blir det av Bibelen i teologien?

Det er en selvfølge at Bibelen har en sentral plass i kristen teologi og forkynnelse. Bibelen er grunnlaget for liv og lære. Men Bibelen er på vikende front i teologiundervisningen.
Les mer

Misjonær Anne Skollenborg fra Vegårshei

Det Norske Misjonsforbunds grunnlegger, svensk-amerikaneren Fredrik Franson (1852- 1908), var fremfor noe annet et menneske engasjert i verdens evangelisering. Han ventet Kristi snare gjenkomst og var overbevist om at han kunne fremskynde denne gjenkomsten gjennom sin evangelistvirksomhet. Hele verden var hans virkefelt, derfor reiste han nesten uavbrutt.
Les mer