Bloggsøk

Hva er musikk? Don´t pay too much attention to the sounds. You may miss the music.

Noko av det eg likar best i mitt virke her på Ansgar høgskole er at eg, saman med studentane, kan dykke ned og fundere rundt dei verkeleg STORE spørsmåla. Det engelske ordet for forskning gjev god meining. Drive RE-search. Leite på ny att. Kvar generasjon må det. Finne sine svar på gamle spørsmål. Svara er ikkje alltid dei same som dei var i går.
Les mer