Bloggsøk

Hvem eier din helse?

Dagens helsevesen er ikke lenger basert kun på legenes autoritet. Behandling bygger i stedet på evidens. Men vår kommunikasjonskultur er ofte ganske gammeldags når det gjelder behandlingsvalg. Heldigvis finnes det en løsning: Samvalg.
Les mer

Kvinnelige ledere – hva skal vi med dem?

HURRA for Norges Kristne Råd som har bestemt seg for å etablere et nettverk for kvinnelige ledere i kirker og menigheter!
Les mer

Et høytskårende mastersamarbeid

12. februar 2019 kom resultatet fra årets studiebarometer – som er NOKUTs undersøkelse av hvor fornøyde studentene er med studiekvaliteten i det studiet de deltar i på universiteter og høyskoler i Norge. På dette barometeret skåret Master i ledelse og menighetsutvikling på toppen her – riktignok sammen med noen andre institusjoner som har samme skår.
Les mer

”Å kaste den første steinen”

Tommy Wassermans nya bok om en älskad evangelieberättelse
Les mer

Hvem sørger for de som sørger?

Leger og psykologer trenger diagnoser for å kunne hjelpe pasienter. Sørgende mennesker, derimot, trenger ikke nødvendigvis en diagnose. De trenger aksept, tid og rom. Men vi forskyver gjerne ansvaret til helsevesenet.
Les mer

Kva er ein ATH-forskar?

Dette innlegget er ein liten rapport om kva ein forskar er, og litt om forskinga som pågår på Ansgar Teologiske Høgskole akkurat no.
Les mer

Religionsundervisningen ved kristne friskoler

Hva formidles om andre religioner ved Kristne friskoler, hvordan blir andre religioner enn kristendommen fremstilt?
Les mer

Det gamle og Det nye testamentet - og deres innbyrdes forhold

Hvorfor er det nødvendig å skille mellom Det gamle og Det nye testamentet og å ta hensyn til deres innbyrdes forhold når man tolker Bibelen?
Les mer

Teknologi former musikken

Vi har bærbare smarttelefoner kraftige nok til å lage fullverdige musikkproduksjoner.
Les mer

Det gamle testamentet ut av Bibelen?

Noen argumenterer for at Det gamle testamentet bør ut av Bibelen, både legfolk og en meget liten gruppe teologer. Dette er et usedvanlig dårlig forslag.
Les mer

”Det diakonale blikk” – musikk i diakoniens tjeneste

Hva driver kirkemusikere og menighetsmusikere med?
Les mer

Heimatfølelse

Dette er min situasjon: Jeg er i et nytt land, med et nytt språk, nye kollegaer og nye oppgaver. Jeg har gått over en grense.
Les mer

Fra sjelen til selvet

Når noen i dag forsøker å forsvare sjelsbegrepet fordi man tror mennesket er noe “mer” enn kroppen, så er det problematisk, fordi det aldri har vært avgjort en gang for alle hva begrepet egentlig sikter til.
Les mer