Eksamensoppgaver fra tidligere eksamener

Eksempler på tidligere eksamensoppgaver

 

Høst 2017

 

Mai 2017

 

Februar 2017

November 2016

 

Mai 2016

 

Februar 2016

 

November 2015

 

Mai 2015

 

Februar 2015

 

Desember 2014

 

November 2014

 

Mai 2014

 

Februar 2014 

 

Desember 2013

Eksamensoppgaver i teologi
Eksamensoppgaver i IFO
 

November 2013

Ekamensoppgaver i psykologi
Eksamensoppgaver i teologi
Eksamensoppgaver i IFO
 

Mai 2013

 

Februar 2013

 

Februar 2012

 

Mai 2012

 

November 2012

 

Desember 2012

 

Februar  2011

 

Mai 2011

 

November 2011

 

Febrauar 2010

 

Mai 2010

 

November / desember 2010

 

Ekamensoppgaver desember 2009

MUS 100