Eksamensoppmelding

Oppmelding til eksamen

Påmelding til undervisning og oppmelding til vurdering (eksamen) skal gjøres i StudentWeb - i utdanningsplanen.
 
Det er ditt ansvar å være oppmeldt til eksamen. Oppmelding skjer normalt ved å bekrefte din utdanningsplan. Sjekk gjerne dine eksamensoppmeldinger i StudentWeb under studier/utdanningsplan.
 

Ta eksamen på nytt/ utsatt eksamen

Dersom du skal ta en eksamen på nytt under konte-eksamen melder du deg opp til dette gjennom StudentWeb. Alle oppmeldinger til konte-eksamen utløser konte-avgift (se under studieavgifter). 
 
Dersom du har dokumentert gyldig fravær på en eksamen (legeerklæring e. l.) har du rett på utsatt eksamen. Oppmelding foregår gjennom StudentWeb, eller ved å kontakte eksamensinspektøren.
 

StudentWeb

Innlogging i StudentWeb ved bruk av ditt Feide-brukernavn og passord.
 

Oppmeldingsfrist

Oppmeldingsfristen til ordinær vurdering er den samme som fristen for godkjenning av din utdanningsplan. Oppmeldingsfrist for utsatt og konte-eksamen har egne frister, de publiseres på nettsiden og i Canvas. Avmeldingsfristen er 7 dager før eksamensdagen.
 
 
Generelt om oppmeldingsfrister:
  • Ved skoleeksamen regnes oppmeldings- og trekkfrist fra eksamensdato
  • Dersom det er obligatoriske oppgaver knyttet til skoleeksamen må disse være fullført slik at de kan registreres innen trekkfristen (Eks.: IFO/PSY 118)
  • Obligatoriske oppgaver må være godkjent før det blir anledning til å avlegge eksamen
  • Ved emne/ seminaroppgave og bachelor- og masteroppgaver regnes oppmeldings- og trekkfrist fra innleveringsdato
  • Emne/ seminaroppgave skal fortrinnsvis ha innlevering på torsdag i eksamensperioden. Emneprøver og andre obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent senest 2 dager før innlevering – altså tirsdag. Det betyr at slike oppgaver må gjennomføres senest mandag i eksamensuken
  • Alle som er oppmeldt til vurdering i emnet får anledning til levere inn oppgave, men bare de som består obligatoriske oppgaver får den sensurert
  • Ved hjemmeeksamen regnes oppmeldings- og trekkfrist for hjemmeeksamens oppstartdato
  • Obligatoriske oppgaver må vøre fullført og registrert innen trekkfristen  
  • Obligatoriske oppgaver må være godkjent før det blir anledning til å begynne eksamen

Fremmøte på eksamensdagen

Fremmøte i eksamenslokalet er 30 minutter før eksamens starttid.
 

Eksamen utenom utdanningsplan

Dersom du skal ta eksamen som ikke er med i din utdanningsplan, eller ikke har utdanningsplan for inneværende semester må du meldes opp manuelt. Kontakt eksamensinspektør.


Oppmelding etter gammel ordning

Dersom du skal gå opp til eksamen etter gammel ordning, må du melde deg opp ved å ta direkte kontakt med eksamensinspektøren.
 

Oppmelding for innpasset studium

Dersom du skal gå opp til eksamen for ett eller flere emner, som er blitt innpasset, må du melde deg opp ved å ta direkte kontakt med eksamensinspektøren.
 

Noe du lurer på?

Dersom du har spørsmål vedrørende oppmelding til eksamen, StudentWeb eller noe annet kan du ta kontakt med skolens eksamensinspektør.