Fordypning i Interkulturelle studier


Fordypningssstudier i Interkulturelle studier

Innen fordypning tilbys følgende emner:
For fordypningsemnene på 10 studiepoeng består det forventede arbeidskravet av følgende:
 • Undervisning i et emne utgjør 30 timer (forelesninger og seminar) – det er stipulert til ca. 35 timer faktisk tidsforbruk
 • Kollokviegrupper 5 timer per uke i 12 uker utgjør 60 timer
 • Planlegging og utvalg av tema og selvvalgt pensum utgjør 25 timer
 • Selvstudium av ca. 800 sider pensum er stipulert til ca. 90 timer
 • Oppgaveveiledning, innleveringer og oppgaveskriving er stipulert til ca. 70 timer
 • (Til sammen stipulert til 280 timer)
 
For IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave (20 studiepoeng) består det forventede arbeidskravet av følgende:
 • Innledende seminaruke 16 timer (forelesninger og seminar) – det er stipulert til ca. 20 timer faktisk tidsforbruk
 • Utarbeidelse av problemstilling og plan for feltarbeidet er stipulert til ca. 25 timer
 • Feltarbeid av min. 4 ukers varighet er stipulert til ca. 180 timer
 • Kollokviegrupper 2 timer per uke i 5 uker utgjør 10 timer
 • Selvstudium av min. 1000 sider pensum er stipulert til ca. 120 timer
 • Forberedelser og gjennomføring av prosjektpresentasjon utgjør 25 timer
 • Avsluttende seminaruke 16 timer (forelesninger, seminar og prosjektpresentasjoner) – det er stipulert til ca. 20 timer faktisk tidsforbruk
 • Oppgaveveiledning, innleveringer og oppgaveskriving er stipulert til ca. 160 timer
(Til sammen stipulert til 560 timer)

Oppstart

Vår oddetallsår

Søknad

Lokalt opptak

Opptakskrav

Årsstudiet i Interkulturell forståelse el. tilsvarende

Varighet

1 semester

Pris

Semesteravgift:
NOK 1 500,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson