Forskning ved Ansgar Teologiske Høgskole

Ved Ansgar Teologiske Høgskole er forskning viktig både for den faglige utvikling og for kvaliteten på undervisningen. I nasjonal sammenheng har skolen de siste årene skåret høyt på publisert forskning per vitenskapelig ansatt.
 

 

Førsteamanuensis Marie Strand Skånland er høyskolens forskningsleder.
E-post: [email protected]                        

marie-skanland

 
Ansgarskolens publikasjoner er registrert i CRISTIN.