Forskningsrapporter

Forskningsrapporter6P4130441

Ansgar Teologiske Høgskole medvirker til forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet innenfor sine fagområder teologi, musikk og psykolog. Høyskolen oppnår resultat av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og bidra til utvikling og fornyelse av kirke-, kultur- og samfunnsliv. Forskningen støtter også opp under høyskolens forskningsbaserte undervisning.
 
 

Forskningsrapporter fra høyskolens vitenskapelige ansatte

 

FLERSTEMTE KULTURMØTER

Multimodal integrering i et gospelkor
av stipendiat Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
IMG_1930.jpeg
Også publisert i Engebretsen (red.): Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. Portal akademiske forlag 2015

 

Rapport frå Grieg Research School Autumn Course

24. til 27. november 2015
 
av høgskolelektor Bodil K. Nørsett
IMG_0351.jpeg
 
 

Forskarrapport frå Pan European Vocal Conference

31. august til 4. september 2015
 
av høgskolelektor Bodil K. Nørsett
IMG_0351.jpeg
 
 

”TØR DU SYNGE DEN SANGEN FORTSATT?”

Bruk av sang og musikk i KRL-fag og skolehverdag
– en forskningsrapport
av førsteamanuensis Hege Bjørnestøl Beckmann og professor Ingunn Folkestad Breistein