Scandinavian Journal for Leadership and Theology

Scandinavian Journal for Leadership and Theology

 
Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) er et digitalt og open access-tidsskrift som utgis av Örebro Teologiska Högskola (ÖTH), Høyskolen for Ledelse og Teologi (HTL) og Ansgar Teologiske Høgskole (ATH).
                                                                                        
SJLT har som teologisk basis den apostoliske trosbekjennelse og Lausanne-pakten, og tidsskriftet har som intensjon å utgi artikler innenfor feltet ledelse og teologi – med vekt på kirkelig lederskap og menighetsutvikling. Tidsskriftet vil utkomme en gang i året.
 
Ansvarlig redaktør for SJLT er dosent Lars Råmunddal, ATH. I redaksjonen sitter for øvrig: Professor Greger Andersson, ÖTH/Örebro Universitet, docent Roland Spjuth, ÖTH/Lund Universitet, førsteamanuensis og rektor Karl Inge Tangen, HTL, professor Jan Inge Jenssen, ATH/Universitetet i Agder, professor António Barbosa da Silva, ATH og docent Anders Gerdmar, Livets Ords Teologiska Seminarium/Uppsala Universitet. Bjørn Øivind Johansen og Birgit Myrene ved ATH er redaksjonelle medarbeidere.
 
Tidsskriftet finner du her.
 
scandinavian-journalLars-Ramunddal.jpeg
Dosent Lars Råmunddal
Ansvarlig redaktør for SJLT