Hildegunn Marie T. Seip

Hildegunn Marie T. Seip
Stilling: Høyskolelektor/ stipendiat
Telefon: 400 21 647
Epost: [email protected]

Kompetanse på følgende tema

 • Kulturpsykologi
 • Samfunnspsykologi
 • Sosialpsykologi
 • Kommunikasjon
 • Salutogenese (helsefremmende prosesser)
 • Forsoning, fred- og konfliktstudier
 • Flerspråklighet og språkpsykologi
 • Identitet
 • Etnisitet, migrasjon og minoritetspsykologi
 • Sosialantropologi
 • Kultur- og religionsmøte
 • Mediekommunikasjon (i teori og praksis)
 •  Latin-Amerika og spansk språk

Pågående forskningsprosjekter

 • PhD-prosjektet ”Deltakelse og salutogenese hos krysskulturelle barn og unge”, hvor jeg skal undersøke hva det å delta i det flerkulturelle kunstprosjektet Fargespill betyr for barna og ungdommene som er med, og for deres helse
 • Korsang og flyktninghelse
 • Holdninger til innvandrere og minoriteter

Utdanning og praksis

 • Mastergrad i Peace and Conflict Studies med psykologiavhandling, Universitetet i Oslo, 2010
 • Bachelorgrad i psykologi med sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, 2004-2006
 • Cand.mag. fra Høgskolen i Agder med medievitenskap, kommunikasjonsfag og utviklingsstudier, 1998-2003
 • Disippeltreningsskole, Ungdom i Oppdrag, Mexico, 1999 og frivillig misjonsarbeider, 1999-2000
 • Spansk og latinamerikastudier, grunnfag, Universitetet i Bergen 2000
 • Musikk (2001) og dans (2004) fra Ansgar Bibelskole
 • KRL (2004) og gresk (2006) fra Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeids- og studieopphold i Hellas, 2006-2007 og flere sommersesonger
 • Journalist/nettredaktør/redaktør (vikariat) i Misjonsbladet, 2005-2009
 • Spansklærer, Kristelig Gymnasium, 2005-2006 og 2007-2008
 • Lærer ved Ansgar Teologiske Høgskole, 2009-, høgskolelektor 2010-
 • Redaktør i Mylder, magasin for misjonsmenighetene i Kristiansandsregionen, 2010-2013
 • Redaktør i tidsskriftet Korsvei, 2012-

Verv

 • Styremedlem i Korsvei, 2010-2013
 • Redaksjonsmedlem i tenåringsmagasinet Tendens, 2005-2006
 • Studentrådsleder, Ansgarskolen, 2003-2004
 • Redaksjonsmedlem i studentmagasinet Credo, 1998-1999
 •  Leder i Changemaker Kristiansand, 1996-1999

Publikasjoner