IFO115 Religion og utvikling

IFO115 Religion og utvikling

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode IFO115
Undervisningssemester Vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig  
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Juni 2015

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet IFO115 Religion og utvikling utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved ATH. Emnet overlapper med KRLE115.
Undervisningen foregår gjennom forelesninger.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • kunne forklare grunnleggende sammenhenger mellom religion, samfunnsutvikling og utviklingsarbeid
 • kunne gjøre rede for hvordan religionens plass i bistands- og utviklingsfeltet har variert gjennom bistandshistorien og blitt aktualisert i nyere tid
 • kunne gjengi og forklare jødedommens, islams, hinduismens og buddhismens særtrekk og historie
Ferdighetsmål
 • kunne analysere hvordan religion kan fungere både konfliktskapende og fredsskapende i gitte konfliktsituasjoner
 • kunne identifisere religiøse aktørers bidrag og potensiale i utviklings-, miljø- og fredsarbeid
 • kunne anvende grunnleggende begreper om sammenhengene mellom religion, konflikt og utvikling i forhold til dagsaktuelle situasjoner
 • kunne videreformidle hovedtrekkene ved jødedom, islam, hinduisme og buddhisme
Generell kompetanse
 • kunne vise respekt for mennesker med ulike religioner og livssyn
 • kunne vise forståelse for hvordan religiøs tro kan motivere miljø-, freds- og utviklingsarbeid
 • kunne reflektere over egen og andres tro, og hvordan denne preger liv og samfunnsengasjement

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Religion, konflikt og utvikling (2,5 studiepoeng)
Kurset skal gi en innføring i sammenhengene mellom religion og samfunn med fokus på religionens rolle i utvikling, konflikt og fredsarbeid. De generelle perspektivene på dette vil knyttes til konkret utviklings- og fredsarbeid drevet av religiøse aktører fra de store verdensreligionene. Kurset vil gi innblikk i hvordan et religiøst perspektiv kan inspirere til engasjement og forme forståelsen av utvikling og endringsarbeid.
 
Islam og jødedom (4 studiepoeng)
Kurset gir en generell innføring i jødedom og islam ut fra et historisk perspektiv. Studiet vil drøfte utviklingen av disse religionenes tros- og adferdsformer, deres aktuelle ytringer og endringer i dagens kulturelle og religiøse brytninger.
 
Hinduisme og buddhisme (3,5 studiepoeng)
Kurset gir en generell innføring i hinduisme og buddhisme ut fra et historisk perspektiv. Studiet vil drøfte utviklingen av disse religionenes tros- og adferdsformer, deres aktuelle ytringer og endringer i dagens kulturelle og religiøse brytninger.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Religion, konflikt og utvikling
 • Jøssang, Asle F. og Arne Olav Øyhus (red.): Religionens rolle i bistand og utvikling. Kristiansand: Portal forlag 2012. s. 7-151 (148 s.)
 • Barbosa da Silva, António, Bjørn Øyvind Fjeld og Hildegunn Marie Tønnessen Schuff: ”Skaperverk, forvalteransvar og disippelskap. Bibelsk miljøetikk – en utfordring til evangelikale tradisjoner”, s.142-166 i Schuff, Salvesen og Hagelia (red.): Forankring og fornyelse. Festskrift for Ansgarskolen 1913-2013. Kristiansand: Portal Akademisk. (25 sider)
 • Jørgensen, Knud: ”Utvikling som ’transformation’”, s. 57-69 i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 1-2/2010, temanummer om misjon og bistand (13 sider).
 • Deneulin, S. and Rakodi, C. (2011): Revisiting religion: development studies thirty years on. World Development, 39 (1). S. 45-54. ISSN 0305-750X (10 s)
 • Rakodi, Carole (2012): A framework for analysing the links between religion and development, Development in Practice, 22:5-6, 634-650, DOI: 10.1080/09614524.2012.685873 (17 s)
 • Harpviken, Kristian Berg og Hanne Eggen Røislien (2008): ”Faithful Brokers?” Conflict Resolution Quarterly, Volume 25, Issue 3, pages 351–373, Spring 2008. (23 s.)
Islam og jødedom
 • Rian, D. og Eidhamer, L.G.: Jødedommen og Islam. 2. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.
Hinduisme og buddhisme
 • Jacobsen, K.A. og Thelle, N.R.: Hinduismen og Buddhismen. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.
 
Oppdatert 27. juni 2017