Konferanser og kurs

Konferanser og kurs

Hållbart ledarskap

Örebro den 16-17 oktober 2018
 
Ett samarrangemang mellan Örebro Teologiska Högskola, Högskolan för Ledarskap och Teologi, Oslo och Ansgar Teologiska Högskola, Kristiansand.
 
En nyckelfråga i ett väl fungerande ledarskap är långsiktighet och kontinuitet. Samtidigt lever vi i en situation som präglas av stor flexibilitet och rörlighet. Utmattnings sjukdomar är ett symptom. Svårigheterna att finna frivilligarbetare är ett annat. Det är därför avgörande både i utbildningen av församlingsledare och i kyrkans arbete med frivilligledare att skapa innehåll och form i ledarträning som blir långsiktigt hållbart. 
 
Huvudföredrag
Cheryl Bridges Johns, Pentecostal Theological Seminary, Cleveland USA
Karl-Inge Tangen, HLT, Oslo.
Andreas Nilsson, handelshögskolan Örebro Universitet.
 
Seminariebidrag
Konferensen har också tid för arbetsseminarium där lärare, studenter och kyrkliga ledare delar erfarenheter tillsammans. Se inbjudan i slutet av programmet!
 
Program
Tis 16.10     
12.00 Lunch
13.00 Välkommen, presentation & bön
13.30 Huvudföredrag 1: Karl Inge Tangen,  Bærekraftig lederskap
14.30 Fika
15.00 Huvudföredrag 2: Cheryl Bridges Jones, A pedagogy for sustainable leadership in church (föreläsning via video).
16.00 Huvudföredrag 3: Andreas Nilsson
17.00 Hållbart ledarskap och träning i församlingsmiljö: Öyvind Tholvsen, EFK, Örebro och Roy Elling Foss, Kristiansand.
18.00 Middag
19.30 Hållbart ledarskap och pastorn: Truls Åkerlund & Åse Mirian- Smidsrød, HLT OslUlf Häggkvist, SAM, Andreas Ardenfors, Pingst FF.
21.00 Avslutande bön och lovsång
 
Ons 17.10   
08.30 Seminarium kring kortare problemformuleringarna (se vidare inbjudan).
10.00 Fika
10.30 Avslutande panelsamtal kring konferensens lärdomar: Hur utveckla undervisning och ledarträning? Vidare forskning?
12.00 Lunch
 
Er du interessert i å delta på konferansen? Ta kontakt med Lars Råmunddal, [email protected].

 

Invitasjon til spennende og viktig masterkurs

 
banner-nordisk-samarbeid
 
 
Uke 49, 4.-5. desember 2018, avvikles emnet MAL529 Nyere teologi og kirkehistorie ved Ansgar Teologiske Høgskole. Emnet inngår som et valgfritt kurs i masterprogrammet Örebro Teologiska Högskola, Høyskolen for Ledelse og Teologi og Ansgar Teologiske Høgskole driver sammen.
 
Som et valgfritt emne vil kurset i MAL529 være aktuelt for studenter som tenker seg ekstra studiepoeng for ev. å skrive liten oppgave (30 stp.). For studenter som tenker seg å ta ett års påbygning på masteren for å ta profesjons- eller «preste»studiet på MF/cand.theol., er kurset obligatorisk. Og så kan det være at det finnes studenter og andre interesserte som rett å slett er opptatt av tematikken som behandles i kurset og som ønsker utdypet innsikt i forutsetningene for at det teologiske og kirkelige landskap ser ut som den faktisk gjør i Skandinavia i dag.

Hva kurset handler om

Kursbeskrivelse (jf. studieplan):
Emnet skal spesielt belyse modernitetens framvekst fra 16- og 1700-tallet og brytningen med sen-moderniteten i en nord-europeisk kontekst. Nye former for filosofi og vitenskap har fra frambruddet av moderniteten stilt teologien overfor nye utfordringer, som bl.a. sekulariseringsproblematikken. Utviklingen av kirke- og samfunn utover 1900-tallet og fram til i dag har også frambrakt nye og utfordrende problemstillinger med store konsekvenser for kirkens måte å forstå, formidle og forsvare troen på. Emnet skal spesielt utfordre det som med en viss rett kan kalles «majoritetskirkens perspektiv» på historien. I et slikt perspektiv har den frikirkelige historie og utvikling blitt nedtont. Ikke minst gjelder dette frikirkenes banebrytende kamp for religionsfriheten i det moderne samfunn og deres sterke engasjement i menighetsbygging og ytremisjon basert på den enkelte troendes likeverdige deltakelse.

Forelesere

Torbjörn Aronson, som er docent og teol.dr. i kirkehistorie og fil.dr. i statsvitenskap.
Ingunn Folkestad Breistein, som er rektor ved Ansgarskolen, dr. theol. og professor i kirkehistorie.
Reidar Salvesen, studiesjef ved ATH og ph.d. og førsteamanuensis i systematisk teologi.
Lars Råmunddal, programansvarslig for masterstudiet, ph.d. og dosent i praktisk teologi.

Studieplan og praktisk informasjon

Studieplan for kurset finner du her. Øvrig informasjon om masterprogrammet, kursavvikling, priser, etc. finer du her.
 
Studenter som er i et aktivt studieløp melder seg opp til kurset på studentweb. Mer informasjon om kurset vil bli lagt ut på læringsplattformen Canvas ca. to mnd. før kursstart. 
 
Andre interesserte kan kontakte Lars Råmunddal på e-post: [email protected].
 
 
imgres
31. august 2018
Lars Råmunddal