Konferanser og seminarer

Neste planlagte konferanse er:
 

Norwegian Summer Academy for Biblical Studies (NSABS)