Konferanser og seminarer

Forskningskonferanse ved Ansgar Teologiske Høgskole, 16. – 17. juni 2016

Skandinavisk lavkirkelighet og frikirkelighet i endring

 

Arrangører2img_1700

  • Örebro Teologiska Högskola, Örebro
  • Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo
  • Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand

Tidspunkt og sted

  • Tid: 16-17. juni 2016
  • Sted: Ansgar Teologiske Høgskole, Fr. Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand

Konferansespesifikke temaer

  • Hvilke utfordringer står skandinavisk lavkirkelighet og frikirkelighet overfor i en senmoderne kultur?
  • Hvordan påvirker disse utfordringene forskningen og utdannelsen av medarbeidere?

    (Program vil foreligge i januar 2016)

Informasjon og påmelding

 
Oppdatert 28. desember 2015, Thorkild Bruhn