Konferanser og seminarer

Nordisk Fagkonferanse i Praktisk Teologi 4.-5. juni 2015

 
Tidspunkt og sted
 • Torsdag og fredag 4.-5. juni 2015 på Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo.
 
Arrangører:
 • Örebro Teologiska Högskola, Örebro,
 • Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo
Hovedforeleser:
 • Professor Corné Bekker, Regent University, USA
 
Nordisk Fagkonferanse i Praktisk Teologi 2015 er en av fire konferanser som inngår i et større prosjekt med praktisk teologi som overordnet tema. Temaet for denne konferansen er ledelse, synet på ledelse og ledertrening i de aktuelle kirkesamfunnene:
 • Hvilken type ledelse kan engasjere brede grupper mennesker for et felles mål (dvs hvordan kan det tradisjonelle engasjementet på grasrotnivå virkeliggjøres i en ikke-kollektivistisk kultur?)
 • Hva kjennetegner de strukturer som tiltrekker seg menneskers engasjement for andre?
 • Hvordan ser en slik organisasjon ut? Hvordan kan lav- og frikirkeligheten spille en fortsatt viktig rolle i samfunnet og i den globale nettverksbyggingen?
Temaene som hører til denne overordnede tematikken er:
 • Forholdet mellom ideologi (teologi) og lederskap
 • En deskriptiv og normativ diskusjon om bruken av lederskapsteoretiske perspektiv i kirkelige kontekster
 • Kritiske analyser av lederskapspraksiser innenfor disse bevegelsene

  Disse områdene kan utforskes fra ulike perspektiv (sosiologiske, eksegetiske, historiske, etnografiske etc).
Bidrag kan sendes til tommy.davidsson@hlt.no.
 
Bidrag kan i etterkant av konferansen publiseres i Scandinavian Journal for Leadership & Theology (SJLT). Se http://sjlt-journal.com/
 
 

Nedlastninger