Konferanser og seminarer

Det er ingen planlagte konferanser i nær fremtid. Siste konferanse var:

Forskningskonferanse ved Ansgar Teologiske Høgskole, 16. – 17. juni 2016

Skandinavisk lavkirkelighet og frikirkelighet i endring

Musikk, møtesstil og forkynnelse er i endring, men også vår forståelse av tro, fellesskap og tjeneste. Hva skjer i menighetene i dagens sen-moderne kultur?