Kriseberedskap

Kriseberedskap

Skulle en krisesituasjon oppstå kan pårørende henvende seg til:
  • Daglig leder Lars Kristian Drangsholt, tlf: 916 16 775 (vedr. beboere studenthjemmet)
  • Studiesjef Reidar Salvesen, tlf: 934 26 062 (vedr. høyskolens studenter)