Kvalitetssikringssystem

Kvalitet i alle ledd2kvalitetsbilde

Kvalitet i alle ledd, det er et av våre mål. Som et viktig ledd i å nå dette har vi et kvalitetssikringssystem. Det skal sørge for gode rutiner i alle deler av skolevirksomheten. Kvalitetssikringssystemet setter noen standarder og gir retningslinjer for driften. Dette verktøyet gir mulighet til å evaluere og justere skoledriften slik at den til enhver tid er best mulig.

 

Kvalitetsområder og tiltak