Liten makt blant sørlendinger i tros- og livssyns-Norge

Tekst: Informasjonssjef Thomas Vårlid - Foto: Vårt Land

Av Vårt Lands liste på 100 maktpersoner finnes bare fire i Kristiansand. En av disse er rektor Ingunn Folkestad Breistein ved Ansgar Teologiske Høgskole. 

- Religion er viktig for enkeltpersoner, og derfor er det mange som skal høres og viktige saker som skal diskuteres i årene som kommer, kommenterer hun til dette. - Jeg tror ikke denne listen gjenspeiler hvor det er størst religiøs aktivitet. At da hovedtyngden av det vi kaller makt innen tro og livssyn sitter i Oslo er uheldig. Les mer i Vårt Land

Se sak på NRK