Master i Ledelse og menighetsutvikling


Høyskolen for Ledelse og Teologi, Örebro Teologiske Högskola og Ansgar Teologiske Høgskole inviterer deg til å bli student på masterprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 
mer-om-master

Har du behov for å utvikle ditt lederskap og din forsamling?

Er ditt svar "Ja", kan masteren i ledelse og menighetsutvikling være et godt alternativ for deg.
 
Dette masterprogrammet har fokus på lederskapets, spiritualitetens og forkynnelsens betydning for at menigheter skal kunne utvikles og vokse. Sammen med et bredt utvalg av svært godt kvalifiserte forelesere og lærere fra hele Skandinavia tilbys du muligheten til å bearbeide en leders utfordringer i vår tid og reflektere over hvilke forutsetninger som er nødvendige for indre og ytre menighetsvekst.oystein-gjerme
 
Masterprogrammet gir totalt 120 studiepoeng – og er toårig om du studerer på full tid. På halv tid beregnes fire år. Første del av utdannelsen består av obligatoriske kurs på totalt 60 studie-poeng. Andre delen av programmet består av skriving av en masteroppgave på 60 studiepoeng. Alternativt kan du skrive en 30 poengs oppgave, mot at du dekker inn 30 poeng med valgbare kurs enten tatt i tilknytning til masterprogrammet (se kursoversikt under) – eller dekket inn av kurs du velger ved andre høyskoler eller universiteter.
 

Obligatoriske kurs

(alle 10 studiepoeng)
Menighetsutvikling og den misjonale menighet
Dette kurset vil i hovedsak handle om å gi faglig begrunnede svar på spørsmålet om hvordan en menighet kan bli det den er kalt til å være og å gjøre det den er kalt til å gjøre.
 
Ledelse, lederutvikling og etikk
I dette kurset vil du få innblikk i teorier og metoder for lederskap og utvikling. Du blir også gitt muligheten til å reflektere over ditt og andres lederskap – og til å utforme et program for lederutvikling i din egen menighet.
 
Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling
Dette kurset vil ha fokus på hvordan ledere kan utvikle en dyp og bærekraftig spiritualitet og hvordan vi kan gi rom for Den hellige ånd i vårt lederskap og menighetsutviklende arbeid.
 
Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv
Målet med dette kurset er at du skal få trening i å bruke Bibelen for å lede og utvikle menigheten gjennom forkynnelse og bibelundervisning. Tekstarbeid vil derfor stå sentralt i kurset.
 
Endringsledelse og endringsprosesser i menighet
Målet med kurset er å gi deg verktøy til å analysere menigheters behov for endringer og de organisatoriske og lederskapsmessige forutsetninger for endringer. Kurset vil også ha fokus på hvordan forandringer kan gjennomføres i praksis.
 
Vitenskapsteori og metode
Dette kurset vil lære deg hva en vitenskapelig tenkemåte består i og hvordan forskning i praksis gjennomføres ut fra ulike metoder. Målet med kurset er å lære deg hvordan du kan skrive din masteroppgave basert på egen forskning.
 

Valgfrie kurs

(alle 10 studiepoeng)
 • Endringsforkynnelse (transformativ forkynnelse)
 • Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign
 • Menighetsplanting med praktisk orientering
 • Ledelse av barn og unge
 • Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling
 • Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst
 • Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi
 • Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie
 • Nyere teologi- og kirkehistorie
rebekka-dvergastein-dahle
 
 
Les mer om masterstudiets:
 • kunnskapsmål
 • ferdighetsmål
 • opptakskrav
 • priser
 • masteravhandling
 • undervisningform
 • vurderingsformer

Oppbygging av studiet

Obligatoriske emner:
Valgfrie emner:
 
 
Utfyllende informasjon om Master i Ledelse og menighetsutvikling finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Lokalt opptak - frist 7. august

Opptakskrav

Bachelor i Kristendom, teologi eller tilsvarende + praksiskrav

Varighet

Deltidsstudie over 4 år

Pris

Totalt NOK 38 000 - 45 000 i studieavgift (avhengig av valgalternativer)

Prisdetaljer
6 obligatoriske kurs á kr. 4.000,- = 24.000,-.
 
Semesteravgift 8 semestre á kr. 405,- = 3.240,-.
 
Veiledning 60 poengs oppgave = 14.000,-.
 
Veiledning 30 poengs oppgave = 7.500,-.
 
3 kursvalgemner á kr. 4.000,- = 12.000,-.
 
Totalt med 60 poengs oppgave kr. 41.160,- (Forutsatt normert studietid).
 
Totalt med 30 poengs oppgave kr. 46.660,- (forutsatt normert studietid, og at valgemner er tatt innenfor programmet).
 
I tillegg kommer en SiA-avgift på kr. 485,- betales per semester.Kontaktperson