Musikk

Bachelor i musikkteknologi
Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk 
Årsstudium i musikk


Musikkstudiene ved Ansgar Teologiske Høgskole er utfordrende, selvutviklende og framtidsrettede. Med utgangspunkt i dagens musikklandskap forsøker vi å gi studentene våre kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å bruke sine musikalske evner i en bransje og et jobbmarked som er i stadig utvikling.
 

Bachelor i musikkteknologi

For deg som vil studere musikk og fordype deg i musikkteknologi og musikkproduksjon. Studiet kvalifiserer for opptak til master, og vil være et godt grunnlag for å kunne jobbe som studiotekniker, låtskriver, produsent og som lærer i musikk og musikkteknologi.

Les mer om bachelor i musikkteknologi
 

Bachelor i musikk og helse

For deg som vil studere musikk og fordype deg i hvordan musikk kan brukes som helsefremmende tiltak. Studiet gir innblikk i psykologiske, helsefaglige og pedagogiske emner knyttet opp mot musikkterapi, og vil kunne kvalifisere for opptak til master i musikkterapi.
 
 

Bachelor i musikk

Et musikkstudie som både lar deg fordype deg i musikkens delemner og samtidig åpner for tverrfaglige emnekombinasjoner. Studie kvalifiserer for opptak til master, og kan være del av ulike tverrfaglige utdanningskombinasjoner.
 

Årsstudium i musikk

For deg som vil studere musikk ett år. Du vil få innblikk i musikkens grunnleggende delområder: musikkteori, instrument, musikkhistorie og musikkproduksjon. Studiet kvalifiserer for videre studier på alle våre bachelorstudier i musikk.

Les mer om årsstudiet i musikk

 

Hva er Musikk og Helse studiet?

Hva er Musikkteknologi studiet?

Hva sier studentene?

 

 

 

 

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år (årsstudiet går over 1 år)

Pris

Semesteravgift:
1. år kr. 4 650,- 
2. år kr. 5 950,- 
3. år  - se det enkelte studieprogram
 
Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson