Ansatte

adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Anne May Abrahamsen


Studentpastor / høyskolelektor
930 22 149
adm: False
ledelse:False
musikk:False
teologi:True
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Thorkild Bruhn


Seniorrådgiver
400 21 629
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Lasse Eid Berntsen


Driftstekniker
913 34 755
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:
teologi-forskning:
teologi-psykologi:
teologi-musikk:

Sonja Christensen


Leder Cafe Campus
400 21 630
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Eva Dønnestad


Prosjektleder for strategi og verdiformidling
909 67 861
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Janet Skollevoll Hansson


Økonomi- og regnskapskonsulent
400 21 653
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:
teologi-forskning:
teologi-psykologi:
teologi-musikk:

Randi Haugland


Opptaksleder og eksamensinspektør
400 21 633
adm: False
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:True
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:True
teologi-musikk:False
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:
teologi-forskning:
teologi-psykologi:
teologi-musikk:

Bjørn Øivind Johansen


IT- og AV-ansvarlig
400 21 638 / 913 20 019
adm: False
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:True
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:True
teologi-musikk:False
adm: False
ledelse:True
musikk:True
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Elisabet Mjanger


Høyskolelektor - Studiekoordinator musikk
976 41 245
Kompetansekatalog
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Birgit Myrene


Bibliotekar
400 21 641
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Kjell Pedersen


Informasjons- og mediekonsulent
38 10 65 00
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:
teologi-forskning:
teologi-psykologi:
teologi-musikk:

Terje Simonstad


Vaktmester/ Driftsleder
474 64 710
adm: False
ledelse:False
musikk:True
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:True
adm: False
ledelse:True
musikk:False
teologi:False
psykologi:True
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Helge Slotten


Førsteamanuensis, Dr. Polit. (psykologi) - Studiekoordinator psykologi
400 21 649
Kompetansekatalog
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Renate Svendsen


Administrasjon - Daglig leder Ansgar Sommerhotell
38 10 64 00
adm: False
ledelse:False
musikk:False
teologi:True
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False
adm: True
ledelse:False
musikk:False
teologi:False
psykologi:False
teologi-forskning:False
teologi-psykologi:False
teologi-musikk:False

Ingrid Wold


Administrasjonsmedarbeider
400 21 644