Personvern på Ansgarskolen

Personvernerklæringgdpr-2

 
Personvernerklæring for Ansgarskolen.
Ansgarskolen omfatter i denne sammenheng de tre selskapene Ansgar Bibelskole (ABS), Ansgar teologiske høgskole (ATH) og Ansgar drift og eiendom (ADE). De to skolene har kunnskapsproduksjon og formidling som kjernevirksomhet, og ATH har i tillegg en viktig forskningsvirksomhet.  
 

1. Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, kontoopplysninger, eksamensresultater og andre vurderinger eller ip-adresser.
 
Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.
 
Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder. Når personopplysninger deles med andre reguleres det av en databehandleravtale som sikrer at personopplysninger blir behandlet på tilsvarende måte.
 
gdpr-3

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Punktet er under oppdatering...

 

3. Hva bruker vi opplysningene til?

Punktet er under oppdatering...

 

4. Hvem deler vi opplysningene med?

Punktet er under oppdatering...
 

5. Hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg?

Punktet er under oppdatering...
 

6. Personvernerklæringer for ulike systemer

  • Personvernerklæring for FS, StudentWeb og SøknadsWeb
  • Personvernerklæring for Canvas
  • Personvernerklæring for Inspera
  • Personvernerklæring for Cornerstone
  • Personvernerklæring for Visma
  • Personvernerklæring for ……

7. Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.
 

8. Kontaktinformasjon

Punktet er under oppdatering...
Sist oppdatert: Juni 2017