Personvern på Ansgarskolen

Personvernerklæringgdpr-2

 
Personvernerklæring for Ansgarskolen.
Ansgarskolen omfatter i denne sammenheng de tre selskapene Ansgar Bibelskole (ABS), Ansgar teologiske høgskole (ATH) og Ansgar drift og eiendom (ADE). De to skolene har kunnskapsproduksjon og formidling som kjernevirksomhet, og ATH har i tillegg en viktig forskningsvirksomhet.  
 

1. Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, kontoopplysninger, eksamensresultater og andre vurderinger eller ip-adresser.
 
Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.
 
Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder. Når personopplysninger deles med andre reguleres det av en databehandleravtale som sikrer at personopplysninger blir behandlet på tilsvarende måte.
 
gdpr-3

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Følgende personopplysninger kan bli behandlet: profilinformasjon (slik som ditt navn, fødselsnummer/D-nummer/S-nummer (11 siffer), kjønn, kontaktinformasjon, informasjon om din bakgrunn, morsmål, foto), søknadsinformasjon, samtykker du har gitt, status (slik som oppholdstillatelse og politiattest der det er relevant), semesterregistreringsinfo, fakturainformasjon og informasjon knyttet til dine studier og kurs.
 
I utgangspunktet blir det ikke lagret eller behandlet sensitive personopplysninger om deg.
 
Unntaksvis kan slike opplysninger bli lagret hvis det er nødvendig for å tilrettelegge din studiesituasjon.
 

3. Hva bruker vi opplysningene til?

Under angis de mest sentrale formålene som personopplysningene om studenter brukes til. Det rettslige grunnlaget er enten at behandlingen er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 4-15, at behandlingen er nødvendig for å ivareta dine interesser som student på en best mulig måte eller at vi har en berettiget interesse i behandlingen som overstiger eventuell personvernmessig ulempe for deg.
 
I enkelte tilfeller har vi også valgt å supplere det rettslige grunnlaget med samtykkeerklæringer. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å ivareta dine rettigheter som søker, student, kursdeltaker eller, og å oppfylle institusjonens oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.
 
Behandling av personopplysninger er nødvendig for at ATH kan:
  • behandle din søknad om opptak til studier/eksamen/kurs
  • behandle søknad om studentbolig
  • utføre nødvendig administrasjon rundt dine studier og deg som student
  • dokumentere dine utdanningsresultater

4. Hvem deler vi opplysningene med?

Punktet er under oppdatering...
 

5. Hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg?

Punktet er under oppdatering...
 

6. Personvernerklæringer for ulike systemer

  • Personvernerklæring for FS, StudentWeb og SøknadsWeb
  • Personvernerklæring for Canvas
  • Personvernerklæring for Inspera
  • Personvernerklæring for Cornerstone
  • Personvernerklæring for Visma
  • Personvernerklæring for ……

7. Gjennomføring av endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres.
 

8. Kontaktinformasjon

Punktet er under oppdatering...
Sist oppdatert: August 2018