Psykologi

Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi
Årsstudium i psykologi


Ønsker du å studere psykologi? Psykologi handler om oss mennesker og om hvordan hjernen vår fungerer, om hva som skjer i hjernen når vi tenker, føler, sanser og handler. Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør, og like interessant - hvordan kan andre oppføres seg som de gjør? Og hvordan kommuniserer vi med hverandre?

Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi

I dette studiet får du utforske hva som skjer i samspillet mellom mennesker, og du får redskaper til å forstå mennesker i kontekst. Det er viktig kompetanse i et flerkulturelt samfunn.
 
 

Årsstudium i psykologi

Årsstudiet i psykologi skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Kultur og Samfunn ved ATH. Årsstudiet kan også brukes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.
 

 

Hva er psykologistudiet?

Hva sier studentene?

 

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år (årsstudiet går over 1 år)

Pris

Semesteravgift:
NOK 5 900,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson