Reidar Salvesen

Reidar Salvesen
Stilling: Førsteamanuensis - Studiesjef
Telefon: 934 26 062
Epost: [email protected]

Kompetanse på følgende tema

 • Troslære / dogmatikk
 • Teologihistorie 
 • Vitenskapsfilosofi
 • Forholdet naturvitenskap og teologi
 • Paulinsk bibelteologi
 • Eskatologi
 •  Pentekostal teologi og karismatikk
 

Utdanning og praksis

 • Luftforsvarets Teknisk Befalskole 1988-1990
 • Ansgar Teologiske Seminar (4-årig pastorutdanning) 1992-1995
 • Cand. theol ved MF (1998/I )
 • Stipendopphold ved Wartburg Theological Seminary med vekt på Systematisk teologi og praktisk teologi (1997-1998)
 • Høgskolelektor ved Ansgar Teologiske Høgskole 1998-
 • Opptatt som Ph.D-student ved Menighetsfakultetet høsten 2004
 • Førstelektor ved Ansgar Teologiske Høgskole 2005

Verv

 • Sekretær for læresamtalene mellom Den norske kirke og Det norske Misjonsforbund 1999-2001. (”…for at verden skal tro…”, Kirkerådet 2001)
 • Medlem av Norsk Teologisk Samtaleforum 2004-
 •  Leder av Norsk teologisk Samtaleforum 2009-