Søknadsskjema

Diverse søknadsskjema

 
  • Søknad om lokalt opptak gjør du via SøknadsWeb. Husk å legg ved kopi av vitnemål og attester.
  • Master i ledelse og menighetsutvikling - ta kontakt med studiekoordinator Lars Råmunddal, send søknad, eller les mer om studiet.
  • Er du student ved Ansgarskolen i dag kan du benytte dette registreringsskjemaet - pdf eller Word. Frist for innlevering: 5. april.
  • Dersom du ønsker bolig ved skolen for kommende skoleår må du søke om dette via søknadsskjema.

Kontroll av vitnemål og attester

Ansgar høgskole er pliktig til å tar stikkprøver av innsendte vitnemål og attester i forbindelse med opptaket.
 
Søkere blir vurdert for opptak til universiteter og høgskoler på grunnlag av innsendte vitnemål og attester. Kopiene skal kontrolleres mot originaldokumentasjonen for å sikre at det er samsvar mellom disse. Evt. forfalskninger rammes av straffelovens § 182, og kan bli politianmeldt.
 
Studenter som blir plukket ut til dette vil motta en e-post med informasjon om tid og oppmøtested.ke høgskole tar stikkprøver av innsendte koper av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket.Søkere blir vurdert for opptak til universiteter og høgskoler på grunnlag av innsendte kopier av vitnemål og attester. Disse kopiene skal kontrolleres mot originaldokumentasjonen for å sikre at det er samsvar mellom kopiene som er sendt inn og originaldokumentene. Dette gjennomføres ved at ATH ved hvert opptak foretar stikkprøvekontroller. Forfalskninger rammes av straffelovens § 182, og kan bli politianmeldt.Studenter som blir plukket ut til stikkprøvekontroll vil motta en egen e-post om dette med informasjon om tid og oppmøteste