Eksamensdatoer 2018-2019

Eksamensdatoer skoleåret 2018-2019

 
Digital eksamensavvikling

Høsten 2018

Dato Emnekode Emnenavn Eksamensform Plattform
    Ekstraordinær eksamensavvikling 28-30.sep. Skriftlig eksamen Inspera
         
10. sep. MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave Inspera
10. sep. MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave Inspera
24. sep. MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi Obligatorisk innlevering Canvas
1. nov. MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi Emneoppgave Inspera
5. nov. MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Obligatorisk innlevering Canvas
23. nov. MUS222 Pedagogikk og musikkterapi Praktisk prosjekt Canvas
23. nov. PSY215 Traumer, tilknytning og psykopatologi Deltatt oppgaveseminar Til faglærer 
23. nov. PSY217 Språk- og kommunikasjonspsykologi Deltatt Oppgaveseminar Til faglærer 
29. nov. IFO118 Migrasjon og minoritetspsykologi Praksisrapport Canvas
29. nov. IKS211 Metode Prosjektbeskrivelse Inspera
29. nov. MUS216 Vitenskapelig metode Prosjektbeskrivelse Canvas
29. nov. MUS224 Vitenskapelig metode MH Prosjektbeskrivelse Canvas
29. nov. PSY118 Migrasjon og minoritetspsykologi Praksisrapport Canvas
29. nov. PSY222 Forskningsmetode III Prosjektbeskrivelse Inspera
3. des. MUS222 Pedagogikk og musikkterapi Hjemmeeksamen (uttak kl. 09:00) Inspera
3. des. PSY215 Traumer, tilknytning og psykopatologi Hjemmeeksamen (uttak kl. 09:00) Inspera
3. des. PSY217 Språk- og kommunikasjonspsykologi Hjemmeeksamen (uttak kl. 09:00) Inspera
5. des. EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi Obligatoriske mappeinnleveringer Innlevering
5. des. PSY212 Helse- og samfunnspsykologi Emneprøve Til faglærer 
5. des. PSY213 Organisasjonspsykologi Emneprøve Til faglærer 
5. des. PSY222 Forskningsmetode III Deltatt oppgaveseminar Til faglærer 
6. des. IKS212 Menneskerettigheter Muntlig emneprøve Til faglærer 
6. des. IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Muntlig emneprøve Til faglærer 
6. des. IKS214 Misjonsvitenskap I Muntlig emneprøve Til faglærer 
6. des. KRLE1112 Bibelen Emneprøve Til faglærer 
6. des. MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Emneoppgave Inspera
6. des. MUS212 Musikkteknologi I Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas
6. des. PSY121 Innføring i psykologi og psykologiens historie Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas
10. des. IFO111 Fattigdom og utvikling Skriftlig eksamen Inspera
10. des. IKS211 Metode Skriftlig eksamen Inspera
10. des. KRLE1122 Fag og formidling Skriftlig eksamen Inspera
10. des. MAK548 Mastergradsavhandling i Praktisk teologi En godkjent oppgave Inspera
10. des. MAK552 Mastergradsavhandling i Praktisk teologi En godkjent oppgave Inspera
10. des. MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave Inspera
10. des. MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave Inspera
10. des. MUS113 Musikkhistorie Seminaroppgave Inspera
10. des. TEOL201 Teologi I Skriftlig eksamen Inspera
11. des. EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi Skriftlig eksamen** Inspera
11. des. MUS216 Vitenskapelig metode Skriftlig eksamen Inspera
11. des. MUS224 Vitenskapelig metode MH Skriftlig eksamen Inspera
12. des. PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling Skriftlig eksamen Inspera
13-14. des. IFO119 Kommunikasjon Gruppeeksamen Til faglærer 
13. des. IFO119 Kommunikasjon Skriftlig innlevering 1 Inspera
13. des. IFO119 Kommunikasjon Skriftlig innlevering 2 Inspera
13. des. IKS212 Menneskerettigheter Skriftlig eksamen* Inspera
13. des. IKS212 Menneskerettigheter Seminaroppgave Inspera
13. des. IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Skriftlig eksamen* Inspera
13. des. IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Seminaroppgave Inspera
13. des. IKS214 Misjonsvitenskap I Skriftlig eksamen* Inspera
13. des. IKS214 Misjonsvitenskap I Seminaroppgave Inspera
13. des. KRLE1112 Bibelen Seminaroppgave Inspera
13. des. MUS113 Musikkhistorie Muntlig eksamen Til faglærer 
13. des. MUS214 Pedagogisk teori og metode Skriftlig eksamen Inspera
13. des. MUS222 Pedagogikk og musikkterapi Hjemmeeksamen (Innlevering før kl. 23:59) Inspera
13. des. PSY215 Traumer, tilknytning og psykopatologi Hjemmeeksamen (Innlevering før kl. 23:59) Inspera
13. des. PSY217 Språk- og kommunikasjonspsykologi Hjemmeeksamen (Innlevering før kl. 23:59) Inspera
13. des. TEOL202 Teologi II Skriftlig eksamen Inspera
17. des. MUS111 Musikkutøving-ATH Ensembleledelse Til faglærer 
17. des. MUS111-ABS Musikkutøving-ABS Samspill Til faglærer 
17. des. MUS212 Musikkteknologi I Seminaroppgave Inspera
17. des. MUS214 Pedagogisk teori og metode Rapport fra prosjektarbeidet Canvas
18. des. IFO118 Migrasjon og minoritetspsykologi Skriftlig eksamen** Inspera
18. des. KRLE113 Kristendommens historie Skriftlig eksamen Inspera
18. des. PSY118 Migrasjon og minoritetspsykologi Skriftlig eksamen** Inspera
18. des. PSY222 Forskningsmetode III Skriftlig eksamen Inspera
18. des. TEOL114 Innføring i nytestamentlig gresk Skriftlig eksamen Inspera
19. des. IFO113 Misjonsvitenskap Skriftlig eksamen Inspera
19-20. des. IFO119 Kommunikasjon Muntlig eksamen Til faglærer 
19. des. KRLE1112 Bibelen Skriftlig eksamen* Inspera
19. des. PSY121 Innføring i psykologi og psykologiens historie Skriftlig eksamen** Inspera
19. des. PSY212 Helse- og samfunnspsykologi Skriftlig eksamen* Inspera
19. des. PSY212 Helse- og samfunnspsykologi Seminaroppgave Inspera
19. des. PSY213 Organisasjonspsykologi Skriftlig eksamen* Inspera
19. des. PSY213 Organisasjonspsykologi Seminaroppgave Inspera
21. des. MAL529 Nyere teologi- og kirkehistorie Obligatorisk innlevering Canvas
         
17. jan. MAL529 Nyere teologi- og kirkehistorie Hjemmeeksamen Inspera
* Emneoppgave er normal eksamensform, info om alternativ eksamensform finnes i fagplan for emnet
** Anledning til å avlegge skriftlig eksamen er avhengig av bestått krav angitt i studieplanen
 

Våren 2019

Tabellen under er sortert på Emnekode og ikke Dato som tidligere.

Emnekode
Emnenavn
Dato
Vurderingsform
Plattform
EXP101
Examen philosophicum
06.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
EXP101
Examen philosophicum
20.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
EXP101
Examen philosophicum
20.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
EXP105
Examen Facultatum (allmenn variant)
07 - 16.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
EXP113
Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi 
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
IFO111
Fattigdom og utvikling
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
IFO113
Misjonsvitenskap
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
IFO114
Sosialantropologi og metode
09.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
IFO114
Sosialantropologi og metode
22.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
IFO114
Sosialantropologi og metode
22.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
IFO115
Religion og utvikling
15.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
IFO116
Kultur og religionsmøte
07.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
IFO116
Kultur og religionsmøte
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
IFO116
Kultur og religionsmøte
20.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
IFO117
Studieopphold i Sør
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
IFO118
Migrasjon og minoritetspsykologi
14.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
IFO119
Kommunikasjon
21.05.2019
Skriftlig innlevering 1
Inspera 
IFO119
Kommunikasjon
21.05.2019
Skriftlig innlevering 2
Inspera 
IKS215
Feltarbeid og bacheloroppgave
02.05.2019
Muntlig presentasjon
administreres av faglærer
IKS215
Feltarbeid og bacheloroppgave
23.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
KRLE1112
Bibelen
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
KRLE1112
Bibelen
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
KRLE1122
Fag og formidling
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
KRLE113
Kristendommens historie
22.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
KRLE114
Kristen tro
23.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
KRLE114
Kristen tro
09.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
KRLE114
Kristen tro
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
KRLE115
Andre religioner
15.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
KRLE116
Livssyn og religionsmøte
07.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
KRLE116
Livssyn og religionsmøte
20.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
KRLE116
Livssyn og religionsmøte
20.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MAL511
Menighetsutvikling og misjonal kirke
14.05.2019
Emneoppgave
Inspera 
MAL512
Ledelse, lederutvikling og etikk 
06.05.2019
Obligatorisk innlevering
Canvas 
MAL512
Ledelse, lederutvikling og etikk 
06.06.2019
Emneoppgave
Inspera 
MAL513
Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling
21.01.2019
Obligatorisk innlevering
Canvas 
MAL513
Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling
21.02.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MAL516
Vitenskapelig metode i praktisk teologi
14.05.2019
Emneoppgave
Inspera 
MAL528
Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie
18.03.2019
Obligatorisk innlevering
Canvas 
MAL528
Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie
25.04.2019
Emneoppgave
Inspera 
MAL528
Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie
Info faglærer
Muntlig eksamen
administreres av faglærer
MAL551
Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling
15.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
MAL552
Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling
15.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
MUS111
Musikkutøving-ATH
07.05.2019
Samspill
administreres av faglærer
MUS111
Musikkutøving-ATH
16.05.2019
Musikkteori og hørelære skriftlig 
administreres av faglærer
MUS111
Musikkutøving-ATH
21-22.05.2019
Musikkteori og hørelære muntlig 
administreres av faglærer
MUS111
Musikkutøving-ATH
24.05.2019
Biinstrument og musikkformidling
administreres av faglærer
MUS111
Musikkutøving-ATH
31.5 og 3-4.06.2019
Hovedinstrument
administreres av faglærer
MUS111-ABS
Musikkutøving-ABS
09.05.2019
Biinstrument og musikkformidling
administreres av faglærer
MUS111-ABS
Musikkutøving-ABS
15.05.2019
Ensembleledelse
administreres av faglærer
MUS111-ABS
Musikkutøving-ABS
16.05.2019
Musikkteori og hørelære
administreres av faglærer
MUS111-ABS
Musikkutøving-ABS
31.5 og 3-4.06.2019
Hovedinstrument
administreres av faglærer
MUS112
Musikkproduksjon-ATH
23.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MUS112-ABS
Musikkproduksjon-ABS
10.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MUS113
Musikkhistorie
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MUS211
Musikkutøving II
21.05.2019
Hørelære skriftlig 
administreres av faglærer
MUS211
Musikkutøving II
22.05.2019
Hørelære muntlig 
administreres av faglærer
MUS211
Musikkutøving II
31.05.2019
Interpretasjon
administreres av faglærer
MUS211
Musikkutøving II
31.5 og 3-4.06.2019
Hovedinstrument
administreres av faglærer
MUS212
Musikkteknologi I
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MUS213
Musikkteknologi II
23.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
MUS214
Pedagogisk teori og metode
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
MUS216
Vitenskapelig metode
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
MUS217
Bacheloroppgave i musikkteknologi
28.02.2019
Lydfiler
Inspera 
MUS217
Bacheloroppgave i musikkteknologi
28.02.2019
Skriftlig rapport
Inspera 
MUS218
Musikkteknologi praksis
24.05.2019
Rapport
Inspera 
MUS220
Bransjekunnskap
10.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
MUS221
Musikkutøving II MH
31.05.2019
Interpretasjon
administreres av faglærer
MUS221
Musikkutøving II MH
04.06.2019
Eksamenskonsert
administreres av faglærer
MUS222
Pedagogikk og musikkterapi
07 - 16.05.2019
Hjemmeeksamen**
Inspera 
MUS223
Helsefaglig teori og metode
22.05.2019
Praktisk-muntlig eksamen
administreres av faglærer
MUS224
Vitenskapelig metode MH
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
MUS225
Bacheloroppgave i musikk og helse
24.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
MUS226
Praksis musikk og helse
29.05.2019
Rapport
Inspera 
PRA202
Forkynnelse og gudstjeneste
03.05.2019
Feltrapport
Inspera 
PRA202
Forkynnelse og gudstjeneste
07 - 16.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
PRA204
Personlighetspsykologi og Sjelesorg 
22.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PRA204
Personlighetspsykologi og Sjelesorg 
07.05.2019
Refleksjonsnotat
Canvas 
PRA213
Ledelse og organisasjonsutvikling
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY111
Innføring i psykologi
22.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY118
Migrasjon og minoritetspsykologi
14.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PSY121
Innføring i psykologi og psykologiens historie
23.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PSY122
Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi
13.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PSY123
Personlighets- og sosialpsykologi
16.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PSY211
Religionspsykologi
22.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY212
Helse- og samfunnspsykologi
13.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
PSY212
Helse- og samfunnspsykologi
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
PSY213
Organisasjonspsykologi
13.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
PSY213
Organisasjonspsykologi
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
PSY215
Traumer, tilknytning og psykopatologi
20 - 29.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
PSY217
Språk- og kommunikasjonspsykologi
20 - 29.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
PSY218
Kulturpsykologi
22.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY219
Menneskesyn og metodiske grunnlagsproblemer (metode II)
07 - 16.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
PSY220
Samfunnspsykologisk praksis og metode
03.05.2019
Praksisrapport
Inspera 
PSY222
Forskningsmetode III
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY230
Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi
06.05.2019
Muntlig presentasjon
administreres av faglærer
PSY230
Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi
20.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
TEOL114
Innføring i nytestamentlig gresk
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
TEOL115
Kristologiske tekster
07.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
TEOL115
Kristologiske tekster
22.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
TEOL201
Teologi I
13.05.2019
Skriftlig eksamen 
Inspera 
TEOL202
Teologi II
14.05.2019
Skriftlig eksamen 
Inspera 
TEOL203
Bibelteologi 
03.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
TEOL203
Bibelteologi 
22.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
TEOL203
Bibelteologi 
23.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
* Emneoppgave er normal eksamensform, info om alternativ eksamensform finnes i fagplan for emnet
** Anledning til å avlegge skriftlig eksamen er avhengig av bestått krav angitt i studieplanen
Oppdatert 12. desember 2018