Eksamensdatoer 2018-2019

Eksamensdatoer skoleåret 2018-2019

 
Digital eksamensavvikling
 

Våren 2019

Tabellen under er sortert på Emnekode og ikke Dato som tidligere.

Emnekode
Emnenavn
Dato
Vurderingsform
Plattform
EXP101
Examen philosophicum
08.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
EXP101
Examen philosophicum
20.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
EXP101
Examen philosophicum
20.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
EXP105
Examen Facultatum (allmenn variant)
07 - 16.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
EXP113
Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi 
20.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
IFO111
Fattigdom og utvikling
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
IFO113
Misjonsvitenskap
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
IFO114
Sosialantropologi og metode
09.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
IFO114
Sosialantropologi og metode
22.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
IFO114
Sosialantropologi og metode
22.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
IFO115
Religion og utvikling
15.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
IFO116
Kultur og religionsmøte
08.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
IFO116
Kultur og religionsmøte
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
IFO116
Kultur og religionsmøte
20.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
IFO117
Studieopphold i Sør
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
IFO118
Migrasjon og minoritetspsykologi
14.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
IFO119
Kommunikasjon
21.05.2019
Skriftlig innlevering 1
Inspera 
IFO119
Kommunikasjon
21.05.2019
Skriftlig innlevering 2
Inspera 
IKS215
Feltarbeid og bacheloroppgave
02.05.2019
Muntlig presentasjon
administreres av faglærer
IKS215
Feltarbeid og bacheloroppgave
23.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
KRLE1112
Bibelen
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
KRLE1112
Bibelen
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
KRLE1122
Fag og formidling
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
KRLE113
Kristendommens historie
22.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
KRLE114
Kristen tro
23.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
KRLE114
Kristen tro
07.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
KRLE114
Kristen tro
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
KRLE115
Andre religioner
15.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
KRLE116
Livssyn og religionsmøte
08.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
KRLE116
Livssyn og religionsmøte
20.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
KRLE116
Livssyn og religionsmøte
20.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MAL511
Menighetsutvikling og misjonal kirke
14.05.2019
Emneoppgave
Inspera 
MAL512
Ledelse, lederutvikling og etikk 
06.05.2019
Obligatorisk innlevering
Canvas 
MAL512
Ledelse, lederutvikling og etikk 
03-14.06.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
MAL513
Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling
21.01.2019
Obligatorisk innlevering
Canvas 
MAL513
Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling
21.02.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MAL516
Vitenskapelig metode i praktisk teologi
14.05.2019
Emneoppgave
Inspera 
MAL528
Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie
18.03.2019
Obligatorisk innlevering
Canvas 
MAL528
Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie
25.04.2019
Emneoppgave
Inspera 
MAL528
Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie
Info faglærer
Muntlig eksamen
administreres av faglærer
MAL529 Nyere teologi- og kirkehistorie 08 - 17.01.2019 Hjemmeeksamen Inspera
MAL551
Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling
15.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
MAL552
Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling
15.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
MUS111
Musikkutøving-ATH
07.05.2019
Samspill
administreres av faglærer
MUS111
Musikkutøving-ATH
16.05.2019
Musikkteori og hørelære skriftlig 
administreres av faglærer
MUS111
Musikkutøving-ATH
21-22.05.2019
Musikkteori og hørelære muntlig 
administreres av faglærer
MUS111
Musikkutøving-ATH
24.05.2019
Biinstrument og musikkformidling
administreres av faglærer
MUS111
Musikkutøving-ATH
31.5 og 3-4.06.2019
Hovedinstrument
administreres av faglærer
MUS111-ABS
Musikkutøving-ABS
09.05.2019
Biinstrument og musikkformidling
administreres av faglærer
MUS111-ABS
Musikkutøving-ABS
15.05.2019
Ensembleledelse
administreres av faglærer
MUS111-ABS
Musikkutøving-ABS
16.05.2019
Musikkteori og hørelære
administreres av faglærer
MUS111-ABS
Musikkutøving-ABS
31.5 og 3-4.06.2019
Hovedinstrument
administreres av faglærer
MUS112
Musikkproduksjon-ATH
23.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MUS112-ABS
Musikkproduksjon-ABS
10.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MUS113
Musikkhistorie
03.05.2019
Muntlig eksamen
administreres av faglærer
MUS113 Musikkhistorie 14.05.2019 Seminaroppgave Inspera 
MUS211
Musikkutøving II
21.05.2019
Hørelære skriftlig 
administreres av faglærer
MUS211
Musikkutøving II
22.05.2019
Hørelære muntlig 
administreres av faglærer
MUS211
Musikkutøving II
31.05.2019
Interpretasjon
administreres av faglærer
MUS211
Musikkutøving II
31.5 og 3-4.06.2019
Hovedinstrument
administreres av faglærer
MUS212
Musikkteknologi I
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
MUS213
Musikkteknologi II
23.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
MUS214
Pedagogisk teori og metode
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
MUS216
Vitenskapelig metode
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
MUS217
Bacheloroppgave i musikkteknologi
05.03.2019
Lydfiler
Inspera 
MUS217
Bacheloroppgave i musikkteknologi
05.03.2019
Skriftlig rapport
Inspera 
MUS218
Musikkteknologi praksis
24.05.2019
Rapport
Inspera 
MUS220
Bransjekunnskap
10.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
MUS220 Bransjekunnskap 08.05.2019 Mappeinnlevering Inspera
MUS221
Musikkutøving II MH
31.05.2019
Interpretasjon
administreres av faglærer
MUS221
Musikkutøving II MH
04.06.2019
Eksamenskonsert
administreres av faglærer
MUS222
Pedagogikk og musikkterapi
07 - 16.05.2019
Hjemmeeksamen**
Inspera 
MUS223
Helsefaglig teori og metode
22.05.2019
Praktisk-muntlig eksamen
administreres av faglærer
MUS224
Vitenskapelig metode MH
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
MUS225
Bacheloroppgave i musikk og helse
24.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
MUS226
Praksis musikk og helse
29.05.2019
Rapport
Inspera 
PRA202
Forkynnelse og gudstjeneste
03.05.2019
Feltrapport
Inspera 
PRA202
Forkynnelse og gudstjeneste
07 - 16.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
PRA204
Personlighetspsykologi og Sjelesorg 
22.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PRA204
Personlighetspsykologi og Sjelesorg 
07.05.2019
Refleksjonsnotat
Canvas 
PRA213
Ledelse og organisasjonsutvikling
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY111
Innføring i psykologi
22.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY118
Migrasjon og minoritetspsykologi
14.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PSY121
Innføring i psykologi og psykologiens historie
23.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PSY122
Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi
13.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PSY123
Personlighets- og sosialpsykologi
16.05.2019
Skriftlig eksamen**
Inspera 
PSY211
Religionspsykologi
22.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY212
Helse- og samfunnspsykologi
13.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
PSY212
Helse- og samfunnspsykologi
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
PSY213
Organisasjonspsykologi
13.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
PSY213
Organisasjonspsykologi
14.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
PSY215
Traumer, tilknytning og psykopatologi
20 - 29.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
PSY217
Språk- og kommunikasjonspsykologi
20 - 29.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
PSY218
Kulturpsykologi
22.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY219
Menneskesyn og metodiske grunnlagsproblemer (metode II)
07 - 16.05.2019
Hjemmeeksamen
Inspera 
PSY220
Samfunnspsykologisk praksis og metode
03.05.2019
Praksisrapport
Inspera 
PSY222
Forskningsmetode III
14.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
PSY230
Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi
06.05.2019
Muntlig presentasjon
administreres av faglærer
PSY230
Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi
20.05.2019
En godkjent oppgave
Inspera 
TEOL114
Innføring i nytestamentlig gresk
13.05.2019
Skriftlig eksamen
Inspera 
TEOL115
Kristologiske tekster
07.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
TEOL115
Kristologiske tekster
22.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
TEOL201
Teologi I
13.05.2019
Skriftlig eksamen 
Inspera 
TEOL202
Teologi II
14.05.2019
Skriftlig eksamen 
Inspera 
         
TEOL203
Bibelteologi 
03.05.2019
Emneprøve
administreres av faglærer
TEOL203
Bibelteologi 
22.05.2019
Seminaroppgave
Inspera 
TEOL203
Bibelteologi 
23.05.2019
Skriftlig eksamen*
Inspera 
* Emneoppgave er normal eksamensform, info om alternativ eksamensform finnes i fagplan for emnet
** Anledning til å avlegge skriftlig eksamen er avhengig av bestått krav angitt i studieplanen
Oppdatert 18. mai 2019