Kvalitetssikring kapittel 5

Kapittel 5 - Internasjonalisering2kvalitetsbilde

 

Mål for området

Internasjonal åpenhet skal prege ATHs studieprogram og lærings- og studentmiljø.
 
 

Innhold

5. Internasjonalisering
 
 
5.1 Faglig internasjonal kontakt
 
5.2 ATHs tjenester for utreisende studenter
 
5.3 ATHs tjenester og faglige tilbud for utenlandske studenter
 
5.4 Årsrapport
 
Tiltak er merket med T. Passive tiltak er merket med P. Retningslinjer, maler, reglementer og skjemaer er IKKE merket.