Noen å prate med

Trenger du noen å snakke med?shutterstock_51910015

Sliter du med små eller store utfordringer som hindrer deg i din studieprogresjon? Du har flere muligheter.
 

Skolens studentpastor

Anne May Abrahamsen er Ansgarskolens studentpastor. Anne May bruker mye av sin arbeidstid til samtale med studenter på høyskolen og elever fra bibelskolen. Ønsker du en samtale er det bare å ta kontakt for "timebestilling". Kontaktinfo til Anne May finner du her.6Anne-May-Abrahamsen--lav-


SiA Helse

Som ATH-student er du medlem av SiA (Studentsamskipnaden i Agder). SiA Helse for studenter er et supplement til den offentlige helsetjeneste. SiA ønsker å bidra til at utgifter til helsetjeneste holdes på et lavt nivå for den enkelte student og på den måten støtte opp under en normal studieprogresjon. SiAs Helse- og sosialtjeneste gir tilbud innen 2 områder: helsekasse og psykolog/psykososial helsetjeneste. Les mer om tilbudene her - eller gå direkte til timebestilling.