Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

 

LMS

Fra høsten 2018 vil høyskolen bruke Canvas som LMS (Learning Management System). Canvas vil erstatte itslearning og være et viktig verktøy for deg som student. Her finner du informasjon om emnene du tar, pensum, kompendier, forelesningsplaner, og det er her du leverer inn utkast til emneoppgaver oppgaver, og en del obligatoriske innleveringer. Canvas brukes også til å gi viktige beskjeder og informasjon til alle studentene. Det forventes at du logger deg inn på Canvas flere ganger ukentlig.
 
Canvas bruker FEIDE-innlogging, og du kan lese mer om innlogging på nettsiden under studiestart. Logg deg inn på Canvas her.
 
Tilgang til emner i Canvas følger utdanningsplanen i StudentWeb. Det er bare de emnene du er undervisningsmeldt til som du vil tilgang til i Canvas. Når du har godkjent utdanningsplanen din i StudentWeb, vil du få tilgang til disse emnene i Canvas.
 

Timeplaner

Timeplaner for de enkelte studieretningene skal til enhver tid være oppdatert på våre nettsider. Timeplanene som gir deg oversikt over tidspunkt og sted for forelesninger for hele undervisningemodulen finner du her.
 

Studieplaner og pensumlister                                                             

Fullstendige studieplaner for alle studieprogram er tilgjengelige på våre nettsider. I studieplanen finner du en detaljert beskrivelse av studiet ditt og emnene som inngår i det. Det er også her du finner pensumlister. Planene kan lastes ned som pdf-filer om ønskelig. Les mer
Leseplaner fra uke til uke finner du i Canvas til det enkelte emnet.
 

Bestilling av pensumbøker.

Høyskolen har inngått avtale med bokhandelen SørBok som skal ha all pensumlitteratur tilgjengelig. SørBok besøker skolen i åpningsdagene og tar imot bestillinger. Bestilte bøker blir senere levert til skolen og kan hentes/betales i skolens kantine.
 

Bibliotek

Ansgarskolens bibliotek - Mosvolds bibliotek - er et fagbibliotek med vekt på teologi, musikk, psykologi og interkulturelle studier. Samlingen består av cirka 25 000 bøker, i tillegg til tidsskrifter og filmer. Du kan søke i bokbasen på bibliotekets nettside ansgarhogskole.no/bibliotek. Der finner du også utlånsreglement og annen informasjon. Nye studenter får omvisning i biblioteket ved studiestart.
Henvend deg gjerne til bibliotekar Birgit Myrene som har kjernetid mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00. Send en e-post til [email protected] om bibliotekar ikke er til stede.
 
Biblioteket er åpent i skolens åpningstider: Mandag - søndag 08:00 - 22:00
 

Stille lesesal og grupperom

I tillegg til studieplasser i selve biblioteklokalet finnes det en stille lesesal med 21 plasser. Den ligger innerst i bibliotekets lokaler og har samme åpningstider som biblioteket. Det finnes også grupperom for kollokviegrupper.
 

Studieveiledning

Har du spørsmål om studier, søknader eller yrkesvalg, kan du snakke med studiekoordinator for musikk, studiekoordinator for psykologi, eller studiekoordinator for teologi og samfunnsvitenskapelige studier.
Kontaktinfo:
Studiekoordinator for musikk: Elisabet Mjanger
Studiekoordinator for psykologi: Helge Slotten
Studiekoordinator for teologi og interkulturelle studier: Cato Gulaker
Studiekoordinator for masterstudiet: Lars Råmunddal
 

Politiattest

Utdanninger med praksis har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn til oss. Les mer    
                                                      

Eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester. I mai/juni blir det i tillegg mulig å konte/forbedre karakterer fra høstsemesteret.
 
I begynnelsen av skoleåret arrangerer høyskolen ekstraordinær eksamen for de som enten har:
  • levert legeerklæring ved eksamensavviklingen i mai/juni
  • strøket på eksamen i mai/juni og ønsker å konte (pris kr. 850,-)
  • bestått, men ønsker å forbedre sin karakter (pris kr. 850,-)
 

Unngå dårlige utleierehybelrating

Dersom du ikke ikke ønsker å bo på skolens studenthjem anbefales det å sjekke nettstedet www.hybelrating.no. Her kan du lese andre leietakeres vurderinger av hybler, leiligheter og kollektiv, samt legge inn egne vurderinger.
 

Melde flytting til Posten                                                                      

Mange flytter i forbindelse med at de begynner på et nytt studium. I den forbindelse er det viktig at du kan motta post på den adressen du oppgir til oss. Hvis du vil ha reisestipend fra Lånekassen for retur til hjemstedet ditt i feriene, skal du ikke melde flytting til Folkeregisteret, men du må melde fra til Posten at du har fått ny adresse, slik at posten din kommer frem (Les mer).
 

Bytte fastlege                                                                                        

Studenter trenger også fastlege der de bor. Det går fint å ha fastlege på hjemstedet ditt så lenge du er frisk, men blir du syk, er det dumt å måtte sitte i kø på legevakta. Studentsamskipnaden i Agder (SiA) henviser til Sandens Medisinske Senter i Dronningensgate på sin hjemmeside. Dersom du ønsker en annen fastlege kan du bytte fastlege via helsenorge.no. Gå til helsenorge.no, logg deg inn og følg instruksene.
 

Dokumentkontroll

I høstsemesteret må et tilfeldig utvalg, til sammen 10 % av alle nye studenter, fremvise originaler av vitnemål og andre dokumenter som ble benyttet da de søkte om opptak. Du blir kontaktet direkte dersom du blir plukket ut til dokumentkontroll.
 
Normalt vil du bli bedt om å møte i resepsjonen og avlevere dokumentene. Dersom du ikke har mulighet til å møte på angitt dato, vil vi ta kontakt for å avtale hvordan kontrollen kan skje.
Vi sjekker alle dokumenter grundig for tegn på forfalskninger. Derfor trenger vi å beholde dokumentene dine noen dager. Dokumentene vil bli oppbevart innelåst i brannsikker safe og kun et begrenset antall ansatte vil ha tilgang til dem.
 
Dersom du ikke kan fremvise originaler av dokumentene du har brukt i din søknad, kan du risikere å miste studieplassen. Bruk av falske dokumenter er straffbart og vil bli politianmeldt.
 
Oppdatert 16. august 2018