Rettigheter og plikter

Dine rettigheter som student

Når du har semesterregistrert deg og betalt semester- og studieavgift har du studierett og dermed de rettigheter som er knyttet til dette. Studentenes rettigheter og plikter er nærmere beskrevet i kapittel 4 i Universitets- og høyskoleloven. Nedenfor er en oppsummering av noen punkter derfra.
 
Utdanningsplan, undervisning og vurdering
Du har rett til en utdanningsplan og å få melde deg til undervisning og vurdering i tråd med utdanningsplanen og ATHs forskrifter og studieplaner. Disse rettighetene ivaretas når du semesterregistrerer deg via StudentWeb og når du gjennomfører arbeidskravene i de emnene du tar.
 
Studentdemokrati
Studentene er representert i sitt eget organ – Studentrådet – og ved studentrepresentanter i øvrige råd og utvalg. Du har rett til å stemme og til å stille som kandidat ved valg til studentrådet og til å ta opp saker som engasjerer deg, for eksempel via studentrådet.
 
Studiekvalitet og læringsmiljø
Som student har du rett til å gi tilbakemelding og bidra til skolens arbeid med å opprettholde og heve kvaliteten. Du gir din tilbakemelding via studiekvalitetsundersøkelser/evalueringer. Saker som gjelder (fysisk og psykososialt) læringsmiljø kan meldes til læringsmiljøutvalget (LU) via studentrepresentantene.
 
Tilrettelegging
Dersom du har dokumentert behov for tilrettelegging kan vi være behjelpelige innenfor det som er mulig og rimelig og uten å redusere faglige krav. Ta kontakt med din studiekoordinator så tidlig som mulig dersom du har behov for tilrettelegging.
 

Dine plikter som student

Studentenes rettigheter og plikter er nærmere beskrevet i kapittel 4 i Universitets- og høyskoleloven.
 
Som student har du noen plikter det forventes at du overholder. Dersom du har spørsmål om innholdet eller hva pliktene innebærer, ta kontakt med studiekoordinator for ditt studieprogram. Følgende er dine plikter som student:
 1. Semesterregistrere deg og betale semesteravgift innen fristen.
 2. Skaffe (og holde) oversikt over viktige datoer og tidsfrister, inkludert eksamensdatoer.
 3. Holde deg informert om studiene dine, hvilke lover og regler som gjelder (lover, forskrifter, eksamensreglement, studieplaner etc) og beskjeder som blir gitt, det vil si sjekke epost og Canvas minimum 2-3 ganger per uke.
 4. Gjør deg kjent med:
 5. Melde fra om relevante endringer i studie- eller livssituasjon
  • Til Lånekassen dersom du tar flere/færre studiepoeng enn planlagt eller blir mer enn 50% sykemeldt i mer enn to uker.
  • Oppdatere semesteradressen i StudentWeb dersom du flytter
  • Til studieadministrasjonen dersom du endrer navn
  • Søke om permisjon dersom du eller partneren din blir gravid og du ønsker å ta foreldrepermisjon
 6. Skaffe og lese pensum.
 7. Skaffe politiattest dersom ditt studieprogram krever dette. Les mer
 8. Skaffe deg en bærbar PC/Mac som er operativ på de programmene som ATH benytter. Les mer

Oppdatert 19. juni 2018, Thorkild Bruhn