Studieavgifter

Oversikt over studieavgiftene ved ATH 2019-2020

 
Avgifter Høst Vår
Kristendom, teologi, religion og livssyn 1600,- 1600,-
Examen Philosopicum 1600,- 1600,-
Interkulturelle studier (IKS) 1600,- 1600,-
Teologi og Interkulturelle studier (3. studieår/fordypningsår) 
2900,- 2900,-
Psykologi 6500,- 6500,-
Enkeltemner i psykologi - pr. emne 2250,-
Bachelor i Musikk (1. studieår), Musikk årsstudium * 3650,- 3650,-
Bachelor i Musikk, Musikkteknologi og Musikk og helse (1. år) * 3650,- 3650,-
Bachelor i Musikk, Musikkteknologi og Musikk og helse (2. år) * 4950,- 4950,-
Bachelor i Musikkteknologi og Musikk og helse (3. år) 3300,- 3300,-
Master i kristendomskunnskap (ordinært studie) 4900,- 4900,-
Master i Ledelse og menighetsutvikling ** 4000,-
Masterveiledning 3600,- 3600,-
Kontinueringsavgift (eksamen) 850,- 850,-
Kontinueringsavgift (bacheloroppgave) 1700,- 1700,-
Eksamensavgift ved for sen oppmelding 1550,- 1550,-
SiA *** avgift (kommer i tillegg for alle studier) 485,- 485,-
 
* Prisen inkluderer semesteravgift (kr. 1600,-), instrumentavgift (kr. 1600,-) og konsertavgift (500)  
** Pris pr. emne (av 10 studiepoeng). MAL525 tilbys for tiden som lesekurs til kr. 2500,- pluss SiA-avgift.