Studiebarometeret – den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet

Studiebarometeret – den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet

 

Si hva du mener om studieprogrammet ditt! 

Alle 2.- og 5.-årsstudenter får fra og med 22. oktober en invitasjon på e-post om å svare på en nasjonal undersøkelse om kvaliteten i sitt studieprogram. Vi oppfordrer alle våre studenter til å svare på undersøkelsen, som gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT.
 
Studenter som ikke svarer vil få SMS og eventuelt ny e-post med lenke til spørreskjema. Undersøkelsen kan besvares via smarttelefon, nettbrett og PC. Det tar 10-12 minutter å svare på spørsmålene. For at kvaliteten på resultatene skal bli best mulig er det viktig at alle svarer!
 
All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og det skal ikke offentliggjøres data som gjør det mulig å identifisere den som svarer.
 
Resultatene for hvert enkelt studieprogram i Norge offentliggjøres i portalen www.studiebarometeret.no i februar 2020.
 
2studiebarometeret