Studieguide

Under finner du korte forklaringer til begreper og termer som brukes i universitets- og høyskolesektoren.

 

Studieprogram

Et studieprogram (eller studium) er bygd opp på en bestemt måte ved universiteter og høyskoler. Denne siden skal hjelpe deg til å få en oversikt over hvordan studieprogram/studier er bygd opp ved hjelp av årsstudier, fordypningsstudier etc. Dessuten fører gjerne et studieprogram/studium til enten en bachelor- eller mastergrad.LaÌŠnekassen
 
Alle studieprogram ved Ansgar Teologiske Høgskole er godkjent til støtte fra Statens Lånekasse. Les mer.


Årsenhet/årsstudium (100-nivå)

Et årsstudium er et studie/studieprogram som varer i ett år og tilsvarer 60 studiepoeng. Dette er gjerne det første studiet du tar ved et universitet eller høyskole.
 
Ansgar Teologiske Høgskole tilbyr en rekke årsenheter, som enten kan inngå i en bachelorgrad eller som kan stå helt alene. I tillegg kan enkelte av årsenhetene benyttes i andre utdanningsløp, som for eksempel psykologi, prest osv.
 

Fordypning(-studium) (200-nivå)

For å ta et fordypningsstudium må du først ha fullført en årsenhet innenfor samme fagområde. Et fordypningsstudium kan ha ulik lengde og antall studiepoeng, men vanligvis består det av 30 til 60 studiepoeng og varer et halv til ett år. Andre året i en bachelorgrad fra Ansgar Teologiske Høgskole inneholder vanligvis 40 studiepoeng på 200-nivå (fordypning) + 20 studiepoeng bestående av Examen philosophicum og Examen facultatum.
 
Ansgar Teologiske Høgskole tilbyr en rekke fordypningstudier, som kan inngå i en bachelorgrad eller som kan stå alene som en videreføring av et årsenhet innenfor et bestemt fagområde. Samtidig er det fordypningsstudiet som avgjør hvilken bachelorgrad du får. Velger du for eksempel fordypning i musikk, får du en bachelorgrad i musikk.
 

Bachelorstudium

Et bachelorstudium er et 3-årig studieprogram (totalt 180 studiepoeng), som fører fram til graden bachelor. Denne graden kan du etter visse regler bygge ut til en mastergrad og videre til doktorgrad (ph.d.).
 

Masterstudium (500-nivå)

Et masterstudium er et 2-årig studieprogram (120 studiepoeng), som fører fram til graden master. Studiet bygger på den faglige fordypningen i bachelorgraden. Et masterstudium inneholder - i tillegg til emner og kurs - også et selvstendig arbeid (masteroppgave).
 

Examen philosophicum og examen facultatum

Examen philosophicum (ex.phil) og Examen facultatum (ex.fac.) er emner som inngår i de fleste bachelorgrader som tilbys ved universiteter og høyskoler. Disse emnene er også obligatoriske i bachelorstudiene ved Ansgar Teologiske Høgskole.
 

Studentsamskipnaden i Agder (SIA)sia

Høyskolens studenter er medlem av SIA i studietiden. SiA tilbyr deg som student mange ulike varer og tjenester, som for eksempel innenfor:
For skoleåret 2019-2020 er SiAs avgift 485,- per semester.
 

Pensum

Oversikt over pensum finner du ved å klikke deg inn på relevant studieprogram her.sorbok
 
Hurtiglink til Sørbok - studentenes egen bokhandel (klikk på symbolet):